Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • POWER logo

Cyfryzacja nam nie straszna

Okres realizacji: 1.12.2017 – 30.06.2019

Wsparcie dla 7 JST z województwa mazowieckiego w ramach POWER na lata 2014-2020

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości usług oraz monitorowanie procesu świadczenia usług w obszarach: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami w 7 JST woj. mazowieckiego.

Beneficjenci:
Wsparcie kierowane jest do 7 gmin woj. mazowieckiego – Brwinów, Jakubów, Kotuń, Mirów, Radzymin, Stanisławów, Żabia Wola oraz minimum 97 pracowników ww. JST.

Działania:
- elektronizacja procesu obsługi podatkowej, świadczenia usług, ewidencjonowania nieruchomości oraz zautomatyzowanie rozliczeń
- wzrost dostępności do informacji oraz rozwiązania usprawniające załatwianiu spraw w urzędzie, w tym skrócenie czasu obsługi
- rozwiązania usprawniające zarządzanie nieruchomościami
- wzrost kompetencji kadr JST
- stałe doskonalenie i monitorowanie satysfakcji klientów oraz jakości świadczenia usług

Planowane efekty projektu:
Ogólna poprawa funkcjonowania JST, w tym zwiększenie efektywności zarządzania w obszarach podatki i nieruchomości oraz wdrożenie rozwiązań, które uczynią gminę przyjazną mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom.
Wartość projektu: 1 336 821,60 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 088 781,60 zł
Nr umowy: POWR.02.18.00-00-0017/17 Instytucja Zarządzająca: MSWiA

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Radkiewicz
    data wytworzenia: 2018-08-30
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-09-12 10:42
  • zmodyfikował: Michał Wojciul
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-17 17:01

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00