Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Działając podstawie  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. tj.) Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo”.

Pełna treść ogłoszenia, wzór: oferty, umowy, sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola (www.bip.zabiawola.akcessnet.net)

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać u p. Elżbiety Kwiatkowskiej 
pod nr tel. (46) 857 82 88 wew. 21 oraz u p. Krystyny Pawlak nr tel. (46) 857 81 81 wew. 33

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności profilaktycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola (pok. nr 5) do 17 kwietnia 2014 r. godz. 16:00.

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-03-16 12:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00