Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2024

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu przedmiotowego dokumentu.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu można zgłaszać na formularzach zgłaszania opinii i uwag, które należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl (z dopiskiem w temacie: "Program Współpracy - konsultacje”) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola w terminie do 17 listopada 2023 r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy - inspektor Krystyna Janiszewska tel. 46 858 27 33

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
  data wytworzenia: 2023-10-31
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-31 12:04

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do projektu "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2024 rok " został przedłużony do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 10:00.

Poniżej zamieszczony został projekt ww. dokumentu uzupełniony o zapisy dotyczące środków finansowych planowanych na realizację programu w 2024 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2023-11-10 14:01
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-10 14:16

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00