Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2023

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu przedmiotowego programu.
Konsultacje przeprowadzane są od 14 do 21 listopada 2022 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy. Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu programu współpracy na 2023 r. odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola.
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu można zgłaszać na formularzach zgłaszania opinii i uwag, które należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl (z dopiskiem w temacie: "Program Współpracy - konsultacje”) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola w terminie do 21 listopada 2022 r. do godz. 17:00.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy - inspektor Krystyna Janiszewska tel. (46) 858 27 33, e-mail: k.janiszewska@zabiawola.pl

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
    data wytworzenia: 2022-11-14
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-11-14 16:46

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00