Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • konsultacje

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2021

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok ".

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu przedmiotowego programu.

Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 18 do 25 listopada 2020 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu programu współpracy na 2021 r. można zgłaszać na formularzach zgłaszania opinii i uwag, które należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: k.janiszewska@zabiawola.pl (z dopiskiem w temacie:  "Program Współpracy - konsultacje” ) lub dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Gminy Żabia Wola w terminie do 25 listopada 2020 roku do godz. 14:00. Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Urzędu Gminy- inspektor Krystyna Janiszewska tel. (46) 858 27 33, e-mail: k.janiszewska@zabiawola.pl

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjno-Administracyjny)
    data wytworzenia: 2020-11-18
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2020-11-25 12:14

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00