Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2024

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2027 rok ". Uwagi oraz propozycje zmian do projektu dokumentu można zgłaszać do 17 listopada br. 

  • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2023

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 rok ". Uwagi oraz propozycje zmian do projektu dokumentu można zgłaszać do 21 listopada br. do godz. 17:00.

  • konsultacje programu współpracy

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2022

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok ". Uwagi oraz propozycje zmian do projektu dokumentu można zgłaszać do 16 listopada br. do godz. 14:00.

  • konsultacje

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2021

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok ".

  • konsultacje

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2020

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2020 rok ".

Spotkanie konsultacyjne w dniu 22 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne  w sprawie "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok ", które odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2018

Trwają prace nad przygotowaniem "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok ".

Spotkanie konsultacyjne w dniu 24 listopada 2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok " oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019”.

Konsultacje w sprawie programu współpracy na rok 2017 oraz wieloletniego programu współpracy na lata 2017-2019

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Żabia Wola do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektów: "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok " oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019”. Konsultacje zostaną przeprowadzane w dniach od 1 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2016 rok

Trwają prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje w sprawie Wieloletniego programu współpracy na lata 2014-2016

Trwają prace nad przygotowaniem „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”.

Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2013 rok

   Trwają prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Skuły, Musuły, Bartoszówka

     Zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 czerwca 2012 roku w terminie od dnia 18 czerwca do dnia 3 sierpnia 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Skuły, Musuły, Bartoszówka.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Grzymek, Lasek, Grzegorzewice, Piotrkowice

     Zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2012 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 6 czerwca 2012 roku w terminie od dnia 18 czerwca do dnia 3 sierpnia 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Grzymek, Lasek, Grzegorzewice oraz Piotrkowice.

Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2012 rok

     Trwają prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Konsultacje w sprawie Programu współpracy na 2011 rok

     Trwają prace nad przygotowaniem „Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00