Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo PROW
  • logo UE

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej

W postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z firmą FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została zawarta w marcu br.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku o długości około 1300 mb. wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego ul. Szkolnej w miejscowości Osowiec (od ulicy Sosnowej do projektowanej pompowni P 0-9) stworzy właścicielom nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze możliwość techniczną przyłączenia posesji do zbiorczej kanalizacji. Obecnie projektant pracujący na zlecenie Wykonawcy opracowuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

  • logo PROW
  • logo UE

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola – I Etap

Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę z firmą „Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski”, 09 – 472 Słupno, ul. Letnia 27, Cekanowo reprezentowaną przez Pana Pawła Bobrowskiego na Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola – I Etap”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00