OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Agnieszki, Czesława, Amalii

Data

Piątek 20 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

  • Aktualności   /  

Menu

Odnośniki

Treść strony

Stronicowanie

Informacje podatkowe przez Internet
Informacje podatkowe przez Internet

Usługa e-Podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec gminy zobowiązaniach finansowych. Użytkownik, osoba fizyczna  - posiadająca zobowiązania podatkowe w gminie Żabia Wola, może za pośrednictwem Internetu przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat. Informacje są identyczne z tymi posiadanymi przez urzędników, a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Usługa zostanie uruchomiona od 1 stycznia 2018 r.

data dodania: 2017.12.28
więcej
Przerwy w dostawie wody
woda

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie informuje, że ze względu na prowadzone prace modernizacyjne nastąpi przerwa w dostawie wody:
- 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Żelechów, - 24 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 12:00  w miejscowości Huta Żabiowolska, - 25 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Władysławów, - 25 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Siestrzeń, - 25 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9:00 do 15:00  w miejscowości Słubica A

data dodania: 2018.04.20
więcej
Informacja o realizacji zajęć "Akademii Dobrego Rodzica" w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola" nr RPMA.09.02.01-14-8824/17
-

Projekt „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA” nr RPMA.09.02.01-14-8824/17 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

W ramach realizacji projektu Uczestnicy biorą udział w 80 godzinach zajęć  „Akademii Dobrego Rodzica”, których celem jest podnoszenie  kompetencji wychowawczych .  Zajęcia realizowane są w modułach 4 godzin zegarowych w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Zajęcia prowadzi pedagog specjalizujący się w dziedzinie wzmacniania jakości funkcjonowania rodzin.

data dodania: 2018.04.10
więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Referacie Inwestycji

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Referacie Inwestycji, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 14.00

data dodania: 2018.04.10
więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na zastępstwo na stanowisko do spraw zamówień publicznych w Referacie Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola
-

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 14.00.

data dodania: 2018.04.09
więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor ds. dróg w Referacie Inwestycji
Ogłoszenie o naborze

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: 'Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg w Referacie Inwestycji' na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy pokój nr 6.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r. do godz. 14.00

data dodania: 2018.04.09
więcej
W trosce o środowisko
W trosce o środowisko

Trwają konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Żabia Wola na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2024”. Wnioski i uwagi do zapisów Program można zgłaszać do 13 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00 w formie formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl

data dodania: 2018.04.06
więcej

Stronicowanie

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 798740 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.