Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka

Expose Wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybki dn. 22/11/2018

Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Gminy,
Szanowni Członkowie Rady Gminy,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,
Wielce Szanowni Goście,

Witam wszystkich obecnych i cieszę się, że możemy spotkać się na dzisiejszej sesji w tak licznym gronie.

Serdecznie witam naszych znamienitych gości:
- Przedstawicieli Duchowieństwa
        O. Pawła Krupę,
- Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych,
- Przedstawicieli poszczególnych sołectw z terenu naszej Gminy,
- Przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji,
- Przedstawicieli Klubów, Związków i Stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy,
- Przedstawicieli lokalnych firm oraz PGE Energia Ciepła, z którą byłem zawodowo związany przez ostatnie 11 lat.

Jest dla mnie przyjemne i oczywiste rozpocząć to wystąpienie od szczerych podziękowań.

Dziękuję wyborcom – Mieszkańcom Gminy Żabia Wola, którzy oddali na mnie swój głos i zdecydowali o wynikach tych wyborów. To dzięki Wam i w Waszym imieniu będę mógł podjąć zaplanowane przeze mnie wysiłki i starania.
Dziękuję wyborcom, którzy nie tylko głosowali na mnie, ale również tym, którzy mieli inne preferencje – wspaniałym Mieszkańcom Gminy Żabia Wola, to dzięki Wam mogłem zauważyć wyraźnie zwiększoną aktywność społeczną. W trakcie spotkań wyborczych i objazdów poznałem wiele wartościowych osób, które zamierzają włączyć się podczas tej kadencji do działań lokalnych.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i uwierzyli we mnie. Dziękuję za wszystkie rozmowy, wskazówki, rady i poświęcony czas.
Gorąco dziękuję za włożoną pracę wszystkim osobom z mojego komitetu wyborczego, za to że byliście i jesteście ze mną.
Dziękuję również komitetowi Pani Beaty Studniarek, za poparcie, współpracę i zaufanie w drugiej turze wyborów.
Gorące podziękowania należą się również mojej Żonie Annie, która wspierała mnie i dzielnie znosiła trudy kampanii wyborczej.
Dziękuję byłej Wójt, Pani Halinie Wawruch, za wieloletnią pracę na stanowisku Wójta oraz Radnym ubiegłej kadencji.

Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Żabia Wola.
Ten wybór, to dla mnie wyraz ogromnego zaufania, którego nie zawiodę, ale też wielka odpowiedzialność, której zamierzam sprostać.
Gwarantuję, że jestem pełen zapału do pracy na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”, żywię również nadzieję, że to samo stanie się udziałem nowo wybranych Radnych i wszystkich Mieszkańców Gminy, samorząd bowiem tworzymy wszyscy. Od nas w dużej mierze zależy nasza przyszłość. Zapraszam do współpracy, Gmina przyjazna dla Mieszkańców może stać się taką, wyłącznie z Państwa udziałem, bo wierzę, że zebrali się tutaj Ci wszyscy, którym dobro Gminy leży na sercu.
Jestem otwarty na wszelkie nowe pomysły, które mogą przyczynić się do poprawienia poziomu naszego życia, jak i pozytywnej zmiany wizerunku Gminy Żabia Wola.
Będę słuchał Mieszkańców, to oni wiedzą najlepiej, czego oczekują od swoich przedstawicieli, jakimi problemami chcą się podzielić, jakie inwestycje są im potrzebne i jakie kierunki zmian winien realizować Wójt i Rada Gminy. Proszę pamiętać, że odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy pracując na rzecz naszej Gminy, lecz i za to, czego nie robimy. Demokracja lokalna ma to do siebie, że najważniejszą jej domeną jest dobro mieszkańców. Do najważniejszych decyzji, jak wiemy dochodzimy przez dialog, a nie konfrontację. Dialog i wymiana poglądów buduje, kłótnia niszczy i nie prowadzi do niczego. Liczmy się więc ze zdaniem każdego mieszkańca, bo wszyscy jesteśmy tu gospodarzami, niezależnie od wieku, pochodzenia, statusu materialnego, wykształcenia, orientacji politycznej czy zajmowanego stanowiska.

Zaczynamy nową kartę naszej Gminy. Proszę o wyeliminowanie ze wzajemnych relacji ewentualnych uprzedzeń i niechęci, które nie tylko blokują rozwój, ale mogą prowadzić do destrukcji.

Niech szacunek stanie się dla nas bardzo ważny. Szacunek dla współpracowników, dla Mieszkańców, dla ich spraw i problemów oraz szacunek dla wybranych w naszej Gminie reprezentantów. Liczę, że tak jak z szacunkiem i uznaniem będziemy współpracować ze sobą, to z takim samym – a może i większym szacunkiem i uznaniem naszych Mieszkańców i z podniesioną głową będziemy poddawać się ich wyborczemu osądowi po upływie pięcioletniej kadencji.
Życzę nam wszystkim pomyślności w skutecznym współdziałaniu oraz, aby wszystkim nam udało się spełnić nadzieje i oczekiwania Mieszkańców Gminy Żabia Wola.
Nie obiecuję, że będzie łatwo. Z całą pewnością Urzędników, Radnych, Sołtysów i wszystkich Mieszkańców, którzy będą chętni, czeka dużo ciężkiej pracy dla Naszej „Małej Ojczyzny”. Jednak owoce tej pracy mogą przynieść nam wszystkim dużo satysfakcji.
Mam ufność w siłę umysłu, pracowitość, uczciwość i dobrego ducha Mieszkańców Gminy Żabia Wola.
Niech ten dzisiejszy, symboliczny uścisk dłoni będzie naszym znakiem jakości i jedności w działaniu dla dobra Naszej Gminy.


Wójt Gminy Żabia Wola
Piotr Rybka

  • data wytworzenia: 2018-11-22
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-11-23 14:41
  • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 10:11

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00