Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Weź udział w zbiórce i pomóż w remoncie zabytkowego

Weź udział w zbiórce i pomóż w remoncie zabytkowego kościoła w Skułach

Nie pozwól, by nasze dziedzictwo kukturowe dalej niszczało.
Kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach to jedna z nielicznych drewnianych budowli z okresu XVII wieku na terenie Polski.
Obiekt, choć niewielki i z zewnątrz dość skromny, uznawany jest za perłę ludowej architektury sakralnej. Podziw wzbudza zwłaszcza wnętrze ozdobione iluzjonistyczną polichromią wykonaną
na płótnie.
Zabytkowa świątynia wymaga generalnego remontu.
Wspólnym staraniem obecnego proboszcza ks. Sławomira Bogdanowicza, Parafian, samorządu lokalnego oraz pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola w br. udało się pozyskać dofinansowanie na rozpoczęcie niezbędnych napraw. Do uzyskanych dofinansowań niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego parafii w wysokości blisko 500 tys. zł.
Aby zgromadzić niezbędne środki finansowe na remont kościoła utworzona została zbiórka (link do zbiórki poniżej) Gorąco zachęcamy do udziału w akcji. Wspólnie uratujmy ten wyjątkowy zabytek!
Zbiórka środków na remont kościoła w Skułach organizowana jest poprzez stronę:
__________________

Remont kościoła finansowany jest:
  • ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów - Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, pn.: „Renowacja kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu”
  • ze środków budżetu Gminy Żabia Wola (pożyczka terminowa)
  • ze środków własnych parafii, w tym wpłat od Parafian i ofiarodawców.
  • data wytworzenia: 2021-11-09
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2021-11-09 13:13

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00