Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego UTW

2019.10.03
Inauguracja Roku Akademickiego UTW

1 października 2019 nastąpiło uroczyste otwarcie Roku Akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Domu Kultury w Żabiej Woli.

Informacja

2019.10.01
Informacja

Przypominamy, że w dniu 2 października o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach odbędzie się spotkanie poświęcone omawianiu trudnych spraw i problemów naszych Sołectw, którego głównym tematem będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach.

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji

2019.09.30
Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

W związku z trwającym okresem gwarancyjnym w ramach odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji na ul. Wierzbowej, ul. Gałązki w Hucie Żabiowolskiej  oraz ul. Szkolnej w Osowcu w dniu 30.09.2019 r. została zwołana komisja odbioru robót gwarancyjnych.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola

2019.09.29
Wyniki wyborów uzupełniających

29 września 2019 r. w okręgach wyborczych nr 5, 14 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola. Głosowanie przeprowadzone zostało w godz. 7:00–21:00. Frekwencja wyniosła 22,64 %. Gratulujemy zwycięzcom - Pani Ilianie Marii Kacprzak oraz Panu Mariuszowi Henrykowi Luc.

Bezpłatne zajęcia sportowe na siłowni

2019.09.27
Bezpłatne zajęcia sportowe na siłowni

Bezpłatne zajęcia sportowe na siłowni dla Mieszkańców Gminy Żabia Wola. W każdy wtorek, czwartek i piątek w hali CIS w Ojrzanowie, ul Szkolna 1, w godz 18:00-21:00. Zajęcia prowadzi Pani Halina Górniewicz

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola

2019.09.26
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola

W najbliższą niedzielę tj. 29 września 2019 r. w okręgach wyborczych nr 5, 14 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Żabia Wola. Głosowanie przeprowadzone zostanie w godz. 7:00–21:00. Zachęcamy do udziału w wyborach. Każdy głos ma znaczenie!

Komisyjny odbiór dróg gminnych ul. Ślaskiego i ul. Krańcowej w Żabiej Woli

2019.09.26
Komisyjny odbiór robót

W dniu 26.09.2019 r. podczas prac komisji odbioru robót stwierdzono drobne usterki, które Wykonawca zobowiązał się naprawić do dnia 10.10.2019 r.  W pracach komisji uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Pan Bohdan Nowosielski oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Infrastruktury z Panią Kierownik Anną Muchą.

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

2019.09.26
Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

W dniu 26.09.2019 r. rozpoczęły się roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach ukierunkowane na poprawę warunków komunikacji na przedmiotowej drodze. Zakończenie robót planowane jest na 27.09.2019 r.

Praca w GOPS w Żabiej Woli

2019.09.26
Praca w GOPS w Żabiej Woli

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny. Oferty należy składać w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5.

Świadcze wychowawcze (500+)

2019.09.26
Świadcze wychowawcze (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przypomina, że warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) z wyrównaniem od lipca 2019 r. jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r.

Dofinansowanie dla OSP Skuły

2019.09.25
Dofinansowanie dla OSP Skuły

25 września 2019 r. podpisane zostały umowy dotyczące udzielenia Gminie Żabia Wola pomocy finansowej w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Blisko 10 milionów zł na budowę dróg dla Gminy Żabia Wola

2019.09.23
Blisko 10 milionów zł na budowę dróg dla Gminy Żabia Wola

23 września br. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy na łączną kwotę 24 mln zł odebrali z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdziaława Sipiery przedstawiciele samorządów z powiatów grodziskiego i warszawskiego-zachodniego.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00