Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65

Dnia 07.08.2020 r., został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie w ramach  wniosku Gmina wystąpiła o dofinansowanie kolejnego odcinka drogi do wykonania z dofinansowania ze środków budżetu państwa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to ulica Chełmońskiego w Bieniewcu. 

Przebudowa istniejącej drogi będzie polegać na wykonaniu jezdni o szerokości 5,5 m oraz chodnika o szerokości od 2,0 m do 2,5 m. Projektowany chodnik wzdłuż ulicy Chełmońskiego zapewni bezpieczny ruchu pieszych. Nawierzchnia projektowanej jezdni to beton asfaltowy. Natomiast nawierzchnia projektowanego chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm. 

Zjazdy indywidualne oraz publiczne będą wykonane z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm. Szerokość zjazdów zaprojektowano zgodnie z szerokością istniejących bram.

Odwodnienie, odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika nastąpi spadkami poprzecznymi i podłużnymi do istniejących rowów przydrożnych. Przebudowa drogi gminnej, której dotyczy projekt, obejmuje w szczególności:

  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
  • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
  • wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z brukowej kostki betonowej i betonu asfaltowego
  • odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowów przydrożnych,
  • wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej frakcji,
  • rekultywację zieleńców.

Przewidywany koszt kwalifikowany realizacji zadania to kwota 4.598.680,00 zł. brutto. 

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00