Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Przebudowa ulicy Chełmońskiego - Bieniewiec

Prace związane z wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na ul. Chełmońskiego w Bieniewcu zakończone

W marcu 2022 r., zakończone zostały prace związane z wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na ul. Chełmońskiego w Bieniewcu. Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi obejmowała wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości od 2 m do 2,5 m oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

  • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Miło nam poinformować, że dnia 29 grudnia 2021 roku została zawarta umowa o dofinansowanie nr RFRD/142/2021 na realizację zadania inwestycyjnego.

  • Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65

Dnia 07.08.2020 r., został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie w ramach  wniosku Gmina wystąpiła o dofinansowanie kolejnego odcinka drogi do wykonania z dofinansowania ze środków budżetu państwa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to ulica Chełmońskiego w Bieniewcu. 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00