Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • konkurs- grafika

Konkurs na opracowanie logo Gminy Żabia Wola

W ramach upamiętnienia 30.lecia Gminy Żabia Wola, Wójt Gminy Żabia Wola we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Żabiej Woli ogłaszają konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Żabia Wola pt. Żabia Wola - Gmina z Naturą.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo, jako znaku słowno-graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Gminy Żabia Wola. Zaprojektowany znak słowno-graficzny logo powinien:

 • kojarzyć się z gminą Żabia Wola,
 • poza znakiem graficznym zawierać napis: „Żabia Wola - Gmina z Naturą”,
 • być uniwersalny i umożliwiać wykorzystywanie go w różnorodny sposób.

Projekt logo należy zgłosić do konkursu w formie autorskiej pracy, na którą składa się:

 • krótki opis genezy logo (idea, symbolika)
 • logo w wersji kolorowej,
 • logo w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej,
 • wizualizacja przykładu wykorzystania projektu (np. na ulotce, T- shircie, roll-upie).

Projekt logo powinien być wykonany techniką grafiki komputerowej i zapisany jako plik wektorowy w rozszerzeniu .pdf (zapisany z możliwością edycji), .cdr, .eps lub .ai

Jeden Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe, w przypadku przesłania tego samego logo w kilku wersjach np. kolorystycznych, zgłoszenie takie będzie traktowane jako jeden projekt. Zwycięską pracę wybierze niezależne Komisja Konkursowa. Do wygrania w konkursie jest nagroda rzeczowa o wartości do 1500 zł.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. do godziny 16.00 wykorzystując jeden z podanych poniżej sposobów :

 • elektronicznie na adres: konkurslogo@zabiawola.pl (wraz ze skanami podpisanych załączników);
 • na płycie CD lub pendrive w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo” w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Żabia Wola, (w wypadku prac wysłanych pocztą decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone zostały w załączonym regulaminie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjno-Administracyjny
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2020-05-29 11:27
 • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-20 13:45

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00