Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa

 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-04-16 19:08
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-16 19:44
 • obowiązek zakrywania ust i nosa
 • obowiązek zakrywania ust i nosa
 • obowiązek zakrywania ust i nosa
Od 16 kwietnia br. do odwołania na terytorium całej Polski wchodzi w życie obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:

podczas wszelkiego sposobu poruszania się:
 • we wszelkich środkach publicznego transportu zbiorowego (autobusy, pociągi, tramwaje itp.),
 • rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą,
 • pieszo,
 • samochodem z osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie.
gdy przebywamy:
 • na drogach i placach,
 • w budynkach użyteczności publicznej,
 • we wszystkich obiektach handlowych (sklepach, galeriach itd.) i we wszystkich obiektach usługowych (zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne itd.),
 • na targowiskach,
 • na terenie nieruchomości wspólnych (np.: części wspólne budynków wielorodzinnych: klatki schodowe, windy, pralnie itp.),
MASECZKI NIE OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
 • w samochodzie gdy podróżujemy w pojedynkę lub z dzieckiem poniżej 4. roku życia,
 • osoby przebywające na terenie prywatnym (jak np.: taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu),
 • dzieci do 4. roku życia,
 • osoby z powodu: stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim, są niesamodzielne (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tej sprawie nie jest wymagane),
 • osoby, które wykonują czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny oraz w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
 • wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.
 • kierujący środkami publicznego transportu albo przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób,
 • duchowni sprawujący czynności lub obrzędy religijne,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności,
 • rolnicy w trakcie pracy gospodarstwie rolnym.

UWAGA: maseczkę musimy zdjąć na zażądanie funkcjonariusza (np. policji czy straży granicznej) legitymującego nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo innej osoby, która musi - w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych - zweryfikować naszą tożsamość.

PRZYŁBICE: Osoby pracujące w obiektach handlowych i usługowych mogą w trakcie pracy zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe, lub miejsca prowadzenia sprzedaży, lub świadczenia usług w danym obiekcie, lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Organizacyjno-Administracyjny
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2020-04-16 18:48
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-16 19:43

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00