Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • zgłoś się do

Przebywasz na kwarantannie lub w izolacji zgłoś się o pomoc do GOPS

Szanowni Mieszkańcy,
Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wstrzymał przesyłanie do naszego Urzędu danych statystycznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy.

Przedmiotowe dane znacznie ułatwiały monitoring Mieszkańców pozostających w izolacji oraz kwarantannie, a co za tym idzie pozwalały na podejmowanie skutecznych działań w celu niesienia pomocy osobom potrzebującym.

W związku z powyższym serdecznie dziękujemy pracownikom Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim za wielomiesięczną współpracę w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii. Do osób zarażonych oraz przebywających w kwarantannie kierujemy natomiast prośbę o kontakt telefoniczny: 46 857 82 88, 46 857 84 80 lub 691 206 766), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@zabiawola.pl z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Pracownicy GOPS oraz wolontariusze pomogą Państwu w zrobieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

Przypominamy także, że w trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro osób starszych Gmina Żabia Wola przystąpiła do Programu „Wspieraj Seniora”, w ramach którego z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą skorzystać Seniorzy, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu (więcej na temat programu można przeczytać tutaj).

W celu minimalizowania skutków pandemii, pod numerem telefonu: 519 898 140, uruchomiona została także profesjonalna pomoc psychologiczna dla Mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do korzystania z oferowanej pomocy podczas przebywania w izolacji, kwarantannie* lub samoizolacji. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, naszych bliskich i sąsiadów . Pozostańmy w zdrowiu!


* Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Zachowaj jednak szczególną ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa. Ogranicz kontakt z innymi osobami.

Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjno-Administracyjny)
    data wytworzenia: 2020-11-30
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2020-11-30 14:31
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 15:05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00