Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • spotkanie z IBDM

Spotkanie z przedstawicielami Instytututu Badawczego Dróg i Mostów

W minionym tygodniu Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz Głównym Specjalistą ds. Rozwoju oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury spotkali się z przedstawicielami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Dyrektorem prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim oraz Zastępcą Dyrektora prof. nzw. dr hab. inż. Januszem Rymszą . Spotkanie dotyczyło nawiązania ewentualnej współpracy w kwestii nowych technologii budowy dróg, które pozwalają na budowę trwałych i tanich nawierzchni asfaltowych.

Z uwagi na fakt, że większość dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola stanowią drogi gruntowe, których utrzymanie wymaga dużych nakładów finansowych, Wójt zwrócił się do Instytutu o pomoc we wskazaniu rozwiązań i specjalistycznych wytycznych w obszarze budowy i utrzymania dróg gruntowych oraz o nawierzchni bitumicznej w terenie podmokłym.

Wójtowi naszej Gminy zależy na tym, aby dostosować technologie wykorzystywane przy budowie dróg do technicznych i ekonomicznych uwarunkowań lokalnych. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych przy realizacji inwestycji drogowych, być może pozwoli na wykorzystywanie lokalnych, a co za tym idzie tańszych materiałów budowlanych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości.

W trakcie rozmów ustalono, że w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą na zabezpieczenie istniejących nawierzchni przed uszkodzeniami oraz znalezienie najbardziej optymalnych technologii budowy nowych dróg konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych analiz.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów może wykonać diagnostykę dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola wiosną 2020 r. Wcześniej jednak należy przeprowadzić m.in. badaniem natężenia ruchu oraz ustalić, jakiego typu i ile pojazdów (samochody osobowe, ciężarówki itp.) najczęściej porusza się po naszych lokalnych drogach.

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-10-15
  • spotkanie z IBDM
  • spotkanie z IBDM

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00