Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • pismo

Poprawa nawierzchni gminnych dróg publicznych oraz wewnętrznych

Szanowni Mieszkańcy,
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom w zakresie komfortu i bezpieczeństwa komunikacji na drogach znajdujących się w obrębie Naszej Gminy, Urząd Gminy rozpoczyna realizację działań ukierunkowanych na poprawę nawierzchni gminnych dróg publicznych oraz wewnętrznych w sezonie 2021, poprzez szeroko zakrojone działania inwestycyjne i te związane z bieżącą konserwacją dróg i urządzeń towarzyszących infrastrukturze drogowej.

Oprócz działań dotyczących dróg pozostających w zarządzie Wójta Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, we współpracy z przedstawicielami Zarządców dróg wyższych kategorii, tj. między innymi z Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie aktywnie uczestniczą w procesie podwyższania standardów w zakresie jakości i komfortu komunikacji na wszystkich drogach znajdujących się w obrębie Gminy Żabia Wola.

Między innymi dzięki Państwa obywatelskiej postawie oraz uprzejmości przejawiającej się w chęci zgłaszania przedstawicielom Urzędu Gminy swoich spostrzeżeń, możliwy jest skuteczny przepływ informacji, który posłużył za fundament do wypracowania metod bezzwłocznego reagowania na pojawiające się problemy związane z infrastrukturą drogową i urządzeniami jej towarzyszącymi zarówno w przypadku dróg gminnych, jak i dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

Nieoceniona jest również współpraca Sołtysów aktywnie uczestniczących w oględzinach dróg oraz w szczególności tych, którzy zadecydowali się przeznaczyć część środków Funduszu Sołeckiego na realizację zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej na terenie swoich Sołectw.

Suma wszystkich tych działań zmierzających do sukcesywnej i skutecznej eliminacji niedogodności komunikacyjnych bez wątpienia przyczyni się do podniesienia poziomu życia Mieszkańców Gminy, a więc do osiągnięcia nadrzędnego celu przyświecającego Nam wszystkim.

Dziękujemy za Państwa dotychczasową współpracę w zakresie infrastruktury drogowej i głęboko wierzymy, że również w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim będzie ona bardzo owocna.

 

Zastępca Wójta
Bohdan Nowosielski

  • data: 2021-04-06

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola