Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • lokalizacja planowanej inwestycji

Planowany remont drogi powiatowej na terenie Gminy Żabia Wola

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi nr 1519W ul. Długiej relacji Żelechów - Kaleń na długości około 900 mb.

Dokładna lokalizacja inwestycji oznaczona została na załączniku graficznym.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:

  • frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. śr. 4 cm,
  • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego śr. gr. 15 cm,
  • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16 P 35/50 o gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4,
  • warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 4 cm,
  • utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego kamiennego śr. gr. 23 cm,
  • zjazdów indywidualnych o nawierzchniach gruntowych z kruszywa łamanym kamiennym.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim czeka na oferty w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15.01.2021 r.

  • autor: Łukasz Baraniak (Referat Inwestycji i Infrastruktury), data: 2021-01-04

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola