Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Chodnik przy ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec
 • Chodnik przy ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec

Chodnik przy ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec

Dnia 30 grudnia 2022 r. nastąpił odbiór chodnika wybudowanego przy ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego został wykonany chodnik z kostki brukowej o długości 230 m i szerokości 2 m wraz ze zjazdami na istniejące posesje.

 • Pierwszy kilometr ul. Tarczyńskiej wybudowany

Pierwszy kilometr ul. Tarczyńskiej wybudowany

W październiku br. Piotr Rybka Wójt Gminy Żabia Wola razem ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Martą Strawą oraz Radnym Powiatu Grodziskiego i jednocześnie Sekretarzem Gminy Żabia Wola Dariuszem Dąbrowskim, dokonał wizytacji ulicy Tarczyńskiej w Ojrzanowie.

 • Przebudowa zjazdów

Przebudowa zjazdów

W dniach 25.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. przewidywane są utrudnienia w ruchu drogowym związane z przebudową zjazdów.

 • Utrudnienia w ruchu - droga powiatowa nr 1503W ul. Tarczyńska

Utrudnienia w ruchu - droga powiatowa nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie

Informujemy o utrudnieniach w ruchu związanych z całkowitym wyłączeniem z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńskiej. Zamknięcie drogi spowodowane jest prowadzoną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim inwestycją pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi powiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)”.

 • Dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 • Dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Chodnik w miejscowości Siestrzeń ukończony

Dnia 30.04.2022 w miejscowości Siestrzeń przy ul. Rozalińskiej został ukończony nowy chodnik wraz ze zjazdami na istniejące posesje, o długości 230 m. i szerokości 1,5 m. Realizacja ta była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200 000 zł.

 • Przekaż informację o stanie dróg

Bieżące utrzymanie dróg w sezonie 2022

Wychodząc naprzeciw Państwa licznym pytaniom i zgłoszeniom dotyczącym bieżącego utrzymania dróg w sezonie 2022, uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się sezonem wiosennym i letnim, Gmina Żabia Wola przygotowuje się do realizacji robót bieżącego utrzymania dróg.

 • pobocza

Parkowanie aut na poboczach

Apelujemy o nie pozostawianie samochodów na poboczach. Pamiętajmy, że większe pojazdy - takie jak śmieciarki czy piaskarki - potrzebują przejezdnej drogi, aby prawidłowo realizować swoje zadania. Jest to szczególnie ważne gdy panują tak trudne warunki atmosferyczne.

 • Trwają prace związane z przebudową 352 m odcinka ul. Suchodolskiej w Ojrzanowie

Trwają prace związane z przebudową 352 m odcinka ul. Suchodolskiej w Ojrzanowie

Trwają prace związane z przebudową 352 m odcinka ul. Suchodolskiej w Ojrzanowie (od skrzyżowania z ul. Kresową do połączenia z ul. Zimorodka).

 • ul. Suchodolska w miejscowości Ojrzanów
 • Mazowsze - logo

Przebudowa ul. Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów

W dniu 20.10.2021 r. Wójt Gminy Żabia Wola podpisał kontrakt na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 • utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

16 lipca 2021 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym związane z organizacją 64 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza.

 • Naprawy gwarancyjne na drodze publicznej nr 150612W

Naprawy gwarancyjne na drodze publicznej nr 150612W ul. Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice

Dzięki zaangażowaniu Radnej Okręgu wyborczego nr 7 Pani Wandy Redestowicz oraz Wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybki w dniu 02.06.2021 r. rozpoczęły się naprawy gwarancyjne ul. Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice.

 • odbiór wyremontowanego odcinka ul. Długiej

Kolejny odcinek drogi powiatowej wyremontowany

Kolejny odcinek drogi powiatowej nr 1519W - ulicy Długiej relacji Kaleń – Żelechów został wyremontowany. Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Żabia Wola przekazała Powiatowi Grodziskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł.

 • pismo

Poprawa nawierzchni gminnych dróg publicznych oraz wewnętrznych

Urząd Gminy rozpoczyna realizację działań ukierunkowanych na poprawę nawierzchni gminnych dróg publicznych oraz wewnętrznych w sezonie 2021, poprzez szeroko zakrojone działania inwestycyjne i te związane z bieżącą konserwacją dróg i urządzeń towarzyszących infrastrukturze drogowej.

 • utrudnienia w komunikacji

Utrudnienia związane z remontem drogi powiatowej w miejscowości Kaleń i Żelechów

W związku z realizowaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim inwestycją polegającą na remoncie drogi powiatowej nr 1519W ulicy Długiej relacji Kaleń - Żelechów tymczasowo zamknięty zostanie odcinek remontowanej drogi na długości 737,50 metrów bieżących.

 • zimowe odśnieżanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Żabia Wola

Sprawdź, kto odpowiada za utrzymanie dróg, z których codziennie korzystasz. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, zapewniaj utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż Twojej nieruchomości.

 • remont drogi

Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na terenie Gminy Żabia Wola

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał kontrakt na remont drogi wojewódzkiej nr 876, częściowo przebiegającej przez teren Gminy Żabia Wola. Remontem objęty zostanie odcinek o długości 2,7 km.

 • zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg - utworzony został specjalny adres e-mail

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Gminy Żabia Wola dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie komunikacji na linii Mieszkańcy - Urząd w okresie występowania szczególnego zagrożenia w postaci śliskości nawierzchni dróg spowodowanej obecnie panującą aurą utworzony został specjalny adres e-mail: zima@zabiawola.pl.

 • lokalizacja planowanej inwestycji

Planowany remont drogi powiatowej na terenie Gminy Żabia Wola

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi nr 1519W ul. Długiej relacji Żelechów - Kaleń na długości około 900 mb.

 • ul. Gałązki Józefina

Ulica Gałązki w Józefinie została odebrana i oddana do użytkowania

W ślad za wykonaniem nakładki bitumicznej, dokonano uzupełnienia poboczy ul. Gałązki w Józefinie.

 • ul. Gałązki Józefina

Ulica Gałązki w miejscowości Józefina otrzymała nową nawierzchnię

Skuteczne negocjacje Wójta Gminy Piotra Rybki z Prezesem firmy Meliorex Panem Piotrem Paciorko, zaowocowały zawarciem w dniu 05.10.2020 r. Porozumienia, które zakończyło okres gwarancji i rękojmi na odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej m. in. na ul. Gałązki w Józefinie.

 • ul. Graniczna w Ojrzanowie

Roboty utrzymaniowe na ul. Granicznej w miejscowości Ojrzanów

Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka, jako gospodarz dba o bezpieczeństwo oraz komfort życia wszystkich Mieszkańców Gminy, obejmując szczególną troską tych najbardziej potrzebujących.

 • wyłączenie z ruchu drogi

Czasowe zamknięcie ul. Gałązki w Józefinie

W dniu 07.10.2020 r. w godz. 9.00-19.00 planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu drogi ul. Gałązki w Józefinie, możliwy będzie dojazd jedynie do parkingu przy szkole. Zamknięcie związane jest z prowadzonymi robotami w zakresie wykonania nakładki bitumicznej na całej długości ul. Gałązki w Józefinie. Objazd wyłączonego z ruchu odcinka drogi gminnej ul. Gałązki wyznaczony został przez ul. Szkolną w Osowcu.

 • utrudnienia komunikacyjne

Zamknięcie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 876 - ul. Mszczonowskiej w Piotrkowicach

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrkowice na odcinku od km 3+784,00 do km 3+884,00 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838,00 w okresie 9 września do 18 grudnia 2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu przedmiotowej drogi.
 • trasa

Utrudnieniach w komunikacji na drogach na terenie Gminy Żabia Wola

16 sierpnia 2020 r. w związku z organizacją zawodów pn.: LOTTO Poland Bike Marathon 2020 – Żabia Wola mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji na drogach na ternie Gminy Żabia Wola.

 • utrudnienia w komunikacji

Utrudnienia w komunikacji na drodze powiatowej nr 1521W (ul. Mszczonowska)

W związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W M. CIEPŁE" w okresie od 18.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu drogi powiatowej nr 1521W ul. Mszczonowskiej w miejscowości Ciepłe

 • Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

W dniu 15.05.2020 r. rozpoczął się drugi etap robót związanych z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Pierwszy etap urządzania drogi miał miejsce we wrześniu 2019 r.

 • Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Wykonawca przystąpił do robót na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola, gdzie prowadzone są naprawy cząstkowe bitumicznej nawierzchni jezdni.

 • Wniosek o dotację

II etap przebudowy ul. Sójki w miejscowości Zaręby

Według zamieszczonego na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www. mazovia.pl wykazu wniosków o dotację na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest wysoce prawdopodobne, że Gminie Żabia Wola zostanie przyznane dofinansowanie

 • ul. Graniczna, Słubica A

Roboty utrzymaniowe dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola

W związku z zawarciem umów na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola rozpoczęły się roboty utrzymaniowe związane z realizacją pierwszych harmonogramów przekazanych Wykonawcom.

 • Naprawy gwarancyjne

Przegląd gwarancyjny odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

Została zwołana komisja przeglądu gwarancyjnego, złożona z pracowników Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Żabia Wola oraz przedstawicieli Wykonawcy, przy udziale Sołtysów.

 • Utrudnienia w komunikacji /roboty drogowe

Utrudnienia w komunikacji ul. Krakowiańska - Żelechów oraz ul. Kresowa - Ojrzanów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" uprzejmie informujemy o utrudnieniach w komunikacji

 • utrudnienia w komunikacji

Informacja o znacznych utrudnieniach w komunikacji na drodze gminnej nr 150606W ul. Krakowiańskiej w miejscowości Żelechów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" informujemy, że w okresie od dnia 15.04.2020 do dnia 18.04.2020 r. będą występowały znaczne utrudnienia w komunikacji.

 • Utrudnienia w komunikacji /roboty drogowe

Informacja o znacznych utrudnieniach w komunikacji na drodze gminnej nr 150621W ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia 07.04.2020 do dnia 08.04.2020 r. będą występowały znaczne utrudnienia w komunikacji

 • utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w komunikacji na drodze powiatowej nr 1519W (ul. Długa)

W związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W M. CIEPŁE ORAZ DROGI 1519W ŻELECHÓW – KALEŃ" w okresie od dnia 06.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu drogi powiatowej nr 1519W ul. Długiej relacji Żelechów - Kaleń.

 • Przebudowa 2 dróg powiatowych

Dwie drogi powiatowe zostaną przebudowane

Na terenie Gminy Żabia Wola planowana jest inwestycja Powiatowego Zarządu Dróg  w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie 630-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w Kaleni oraz 740-metrowy fragment trasy nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowościach Skuły i Ciepłe (ul. Mszczonowska). 

 • Ojbazd

Utrudnienia w komunikacji - wyznaczono objazd

W związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów'' i koniecznością czasowego całkowitego zamknięcia ul. Kresowej, Wykonawca wyznaczył objazd ul. Suchodolską w Ojrzanowie i ul. Zimorodka i ul. Zięby w Zarębach. Przewiduje się, że utrudnienia w komunikacji potrwają od dnia 10.02.2020 r. do dnia 18.02.2020 r. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ojbazd

Utrudnienia w komunikacji - wyznaczono objazd

W związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów'' i koniecznością czasowego zamknięcia ul. Kresowej na odcinku o długości około 200 m począwszy od połączenia ul. Kresowej z ul. Bracką w stronę drogi powiatowej nr 2855W ul. Kasztanowej, Wykonawca wyznaczył objazd ul. Suchodolską w Ojrzanowie i ul. Zimorodka i ul. Zięby w Zarębach.

 • podpisanie umowy - przebudowa dróg

Umowa na zimowe utrzymanie dróg podpisana

W dniu 03.12.2019 r. została podpisana umowa na usługę zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2019/2020. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca usługi - firma RAFBUD Rafał Jóźwiak, Aleksandrówka 28, 05-622 Belsk Duży, która wykona usługę we wszystkich trzech częściach/rejonach naszej gminy.

 • przebudowa dróg

Przekazanie terenu budowy

W związku z podpisaniem Umowy na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańskiej w Żelechowie, ul. Dębowej w Osowcu  II etap, ul. Kresowej w Ojrzanowie oraz remont ul. Kresowej w Ojrzanowie w dniu 03.12.2019 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót firmie INSAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, która została wyłoniona  na drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców miejscowości Grzegorzewice, dotyczącymi złego stanu nawierzchni, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2019 r., zakończono II etap robót utrzymaniowych na przedmiotowej drodze. Wykonawcą robót była firma PHU Jarex.

 • komunikacja piesza

Komunikacja piesza na drodze powiatowej nr 1503 na odcinku Książenice - Siestrzeń

W dniu 13.11.2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące problemów w komunikacji pieszej na drodze powiatowej nr 1503 Grodzisk-Siestrzeń-Ojrzanów na odcinku Książenice - Siestrzeń.

 • ul. Wiśniowa w Żelechowie

Roboty utrzymaniowe na ul. Wiśniowej w Żelechowie

W dniu 16.10.2019 r. zakończono roboty utrzymaniowe na ul. Wiśniowej w Żelechowie. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa komunikacji na przedmiotowej drodze.

Wykonawca robót - Firma P.H.U MONA

 • spotkanie z IBDM

Spotkanie z przedstawicielami Instytututu Badawczego Dróg i Mostów

W minionym tygodniu Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz Głównym Specjalistą ds. Rozwoju oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury spotkali się z przedstawicielami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Dyrektorem prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim oraz Zastępcą Dyrektora prof. nzw. dr hab. inż. Januszem Rymszą . Spotkanie dotyczyło nawiązania ewentualnej współpracy w kwestii nowych technologii budowy dróg, które pozwalają na budowę trwałych i tanich nawierzchni asfaltowych.

 • Macierzanki

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach zakończone

Zakończono roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa komunikacji na przedmiotowej drodze.

 • ul. Kasztanowa odbiór

Odbiór prac na drodze powiatowej - ul. Kasztanowej w Zarębach

W dniu 03.10.2019 r. odbył się komisyjny odbiór robót zadania pn.  ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Zaręby (ul. Kasztanowa)''.

 • Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji na ul. Wierzbowej, ul. Gałązki oraz ul. Szkolnej

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

W związku z trwającym okresem gwarancyjnym w ramach odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji na ul. Wierzbowej, ul. Gałązki oraz ul. Szkolnej w dniu 30.09.2019 r. została zwołana komisja odbioru robót gwarancyjnych.

 • Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

W dniu 26.09.2019 r. rozpoczęły się roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach ukierunkowane na poprawę warunków komunikacji na przedmiotowej drodze. Zakończenie robót planowane jest na 27.09.2019 r.

 • FDS

Blisko 10 milionów zł na budowę dróg dla Gminy Żabia Wola

23 września br. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Folwarczna

Prace na ul. Folwarcznej w Musułach

12.09.2019 r. rozpoczęto prace związane z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym ul. Folwarcznej w miejscowości Musuły.

 • Urządzenie ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Urządzenie ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

W dniu 10.09.2019 r. rozpoczęły się roboty na ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe.

 • Roboty na ul. Międzynarodowej w Wycinkach Osowskich

Roboty na ul. Międzynarodowej w Wycinkach Osowskich

Ulica Międzynarodowa w miejscowości Wycinki Osowskie w dniu 12.06.2019 r. została przejęta przez Gminę Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00