Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • utrudnienia w komunikacji

Utrudnienia w komunikacji na drodze powiatowej nr 1521W (ul. Mszczonowska)

W związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W M. CIEPŁE" w okresie od 18.06.2020 r. do dnia 10.07.2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu drogi powiatowej nr 1521W ul. Mszczonowskiej w miejscowości Ciepłe

 • Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w...

Roboty związane z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

W dniu 15.05.2020 r. rozpoczął się drugi etap robót związanych z urządzeniem ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Pierwszy etap urządzania drogi miał miejsce we wrześniu 2019 r.

 • Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Roboty na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola

Wykonawca przystąpił do robót na ul. Wiśniowej w miejscowości Żabia Wola, gdzie prowadzone są naprawy cząstkowe bitumicznej nawierzchni jezdni.

 • Wniosek o dotację

II etap przebudowy ul. Sójki w miejscowości Zaręby

Według zamieszczonego na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www. mazovia.pl wykazu wniosków o dotację na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest wysoce prawdopodobne, że Gminie Żabia Wola zostanie przyznane dofinansowanie

 • ul. Graniczna, Słubica A

Roboty utrzymaniowe dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola

W związku z zawarciem umów na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola rozpoczęły się roboty utrzymaniowe związane z realizacją pierwszych harmonogramów przekazanych Wykonawcom.

 • Naprawy gwarancyjne

Przegląd gwarancyjny odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

Została zwołana komisja przeglądu gwarancyjnego, złożona z pracowników Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Żabia Wola oraz przedstawicieli Wykonawcy, przy udziale Sołtysów.

 • Utrudnienia w komunikacji /roboty drogowe

Utrudnienia w komunikacji ul. Krakowiańska - Żelechów oraz ul. Kresowa - Ojrzanów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" uprzejmie informujemy o utrudnieniach w komunikacji

 • utrudnienia w komunikacji

Informacja o znacznych utrudnieniach w komunikacji na drodze gminnej nr 150606W ul. Krakowiańskiej w miejscowości Żelechów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" informujemy, że w okresie od dnia 15.04.2020 do dnia 18.04.2020 r. będą występowały znaczne utrudnienia w komunikacji.

 • Utrudnienia w komunikacji /roboty drogowe

Informacja o znacznych utrudnieniach w komunikacji na drodze gminnej nr 150621W ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów

W związku z realizacją przez Gminę Żabia Wola przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańska Żelechów, ul. Dębowa Osowiec II Etap, ul. Kresowa Ojrzanów oraz remont ul. Kresowej Ojrzanów" uprzejmie informujemy, że w okresie od dnia 07.04.2020 do dnia 08.04.2020 r. będą występowały znaczne utrudnienia w komunikacji

 • utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w komunikacji na drodze powiatowej nr 1519W (ul. Długa)

W związku z realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1521W W M. CIEPŁE ORAZ DROGI 1519W ŻELECHÓW – KALEŃ" w okresie od dnia 06.04.2020 r. do dnia 07.05.2020 r. planowane jest całkowite wyłączenie z ruchu fragmentu drogi powiatowej nr 1519W ul. Długiej relacji Żelechów - Kaleń.

 • Przebudowa 2 dróg powiatowych

Dwie drogi powiatowe zostaną przebudowane

Na terenie Gminy Żabia Wola planowana jest inwestycja Powiatowego Zarządu Dróg  w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie 630-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1519 Kaleń – Żelechów w Kaleni oraz 740-metrowy fragment trasy nr 1521 Żabia Wola – Piotrkowice w miejscowościach Skuły i Ciepłe (ul. Mszczonowska). 

 • Ojbazd

Utrudnienia w komunikacji - wyznaczono objazd

W związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów'' i koniecznością czasowego całkowitego zamknięcia ul. Kresowej, Wykonawca wyznaczył objazd ul. Suchodolską w Ojrzanowie i ul. Zimorodka i ul. Zięby w Zarębach. Przewiduje się, że utrudnienia w komunikacji potrwają od dnia 10.02.2020 r. do dnia 18.02.2020 r. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Ojbazd

Utrudnienia w komunikacji - wyznaczono objazd

W związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Kresowej w miejscowości Ojrzanów'' i koniecznością czasowego zamknięcia ul. Kresowej na odcinku o długości około 200 m począwszy od połączenia ul. Kresowej z ul. Bracką w stronę drogi powiatowej nr 2855W ul. Kasztanowej, Wykonawca wyznaczył objazd ul. Suchodolską w Ojrzanowie i ul. Zimorodka i ul. Zięby w Zarębach.

 • podpisanie umowy - przebudowa dróg

Umowa na zimowe utrzymanie dróg podpisana

W dniu 03.12.2019 r. została podpisana umowa na usługę zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie zimowym 2019/2020. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca usługi - firma RAFBUD Rafał Jóźwiak, Aleksandrówka 28, 05-622 Belsk Duży, która wykona usługę we wszystkich trzech częściach/rejonach naszej gminy.

 • przebudowa dróg

Przekazanie terenu budowy

W związku z podpisaniem Umowy na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola: ul. Krakowiańskiej w Żelechowie, ul. Dębowej w Osowcu  II etap, ul. Kresowej w Ojrzanowie oraz remont ul. Kresowej w Ojrzanowie w dniu 03.12.2019 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót firmie INSAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie, która została wyłoniona  na drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

W związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców miejscowości Grzegorzewice, dotyczącymi złego stanu nawierzchni, uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2019 r., zakończono II etap robót utrzymaniowych na przedmiotowej drodze. Wykonawcą robót była firma PHU Jarex.

 • komunikacja piesza

Komunikacja piesza na drodze powiatowej nr 1503 na odcinku Książenice - Siestrzeń

W dniu 13.11.2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące problemów w komunikacji pieszej na drodze powiatowej nr 1503 Grodzisk-Siestrzeń-Ojrzanów na odcinku Książenice - Siestrzeń.

 • ul. Wiśniowa w Żelechowie

Roboty utrzymaniowe na ul. Wiśniowej w Żelechowie

W dniu 16.10.2019 r. zakończono roboty utrzymaniowe na ul. Wiśniowej w Żelechowie. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa komunikacji na przedmiotowej drodze.

Wykonawca robót - Firma P.H.U MONA

 • spotkanie z IBDM

Spotkanie z przedstawicielami Instytututu Badawczego Dróg i Mostów

W minionym tygodniu Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz Głównym Specjalistą ds. Rozwoju oraz pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury spotkali się z przedstawicielami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - Dyrektorem prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim oraz Zastępcą Dyrektora prof. nzw. dr hab. inż. Januszem Rymszą . Spotkanie dotyczyło nawiązania ewentualnej współpracy w kwestii nowych technologii budowy dróg, które pozwalają na budowę trwałych i tanich nawierzchni asfaltowych.

 • Macierzanki

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach zakończone

Zakończono roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach. Wykonane prace przyczyniły się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa komunikacji na przedmiotowej drodze.

 • ul. Kasztanowa odbiór

Odbiór prac na drodze powiatowej - ul. Kasztanowej w Zarębach

W dniu 03.10.2019 r. odbył się komisyjny odbiór robót zadania pn.  ,,Modernizacja drogi powiatowej nr 2855W w miejscowości Zaręby (ul. Kasztanowa)''.

 • Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji na ul...

Odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji w Hucie Żabiowolskiej oraz w Osowcu

W związku z trwającym okresem gwarancyjnym w ramach odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji na ul. Wierzbowej, ul. Gałązki oraz ul. Szkolnej w dniu 30.09.2019 r. została zwołana komisja odbioru robót gwarancyjnych.

 • Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

Roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach

W dniu 26.09.2019 r. rozpoczęły się roboty utrzymaniowe na ul. Macierzanki w Grzegorzewicach ukierunkowane na poprawę warunków komunikacji na przedmiotowej drodze. Zakończenie robót planowane jest na 27.09.2019 r.

 • FDS

Blisko 10 milionów zł na budowę dróg dla Gminy Żabia Wola

23 września br. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na inwestycje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 • Folwarczna

Prace na ul. Folwarcznej w Musułach

12.09.2019 r. rozpoczęto prace związane z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem kamiennym ul. Folwarcznej w miejscowości Musuły.

 • Urządzenie ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Urządzenie ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

W dniu 10.09.2019 r. rozpoczęły się roboty na ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe.

 • Roboty na ul. Międzynarodowej w Wycinkach Osowskich

Roboty na ul. Międzynarodowej w Wycinkach Osowskich

Ulica Międzynarodowa w miejscowości Wycinki Osowskie w dniu 12.06.2019 r. została przejęta przez Gminę Żabia Wola.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00