Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA W REFERACIE ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYM

ogłoszenie o naborze


Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2021 r. do godz. 14:00

  • w formie papierowej: w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnymi dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub składać osobiście w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Żabia Wola.
  • w formie elektronicznej: poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego poniżej
Rekrutacja
*
*
*
*
*

Wszystkie dokumenty poniżej załączone muszą zawierać odręczny podpis kandydata. W przypadku wyboru kandydata, kandydat ma obowiązek dostarczyć oryginały wszystkich dokumentów.

*
*
*
*
*
*
*

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola