Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

4 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele obu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola.

Spotkanie było okazją do omówienia kwestii związanych z koniecznością uzupełnienia wyposażenia obu jednostek, w szczególności w odzież ochronną i sprzęt bojowy.

W naszych jednostkach zidentyfikowano kilkanaście sztuk odzieży ochronnej, która została uszkodzona w wyniku użytkowania w ostatnich latach. Mundury używane do akcji ratowniczo - gaśniczych chronią Strażaków przed poważnymi uszkodzeniami ciała, poparzeniami, dlatego ciągle narażone są na zniszczenie.

W wyniku dyskusji ustalono, że umundurowanie członków OSP z terenu Gminy Żabia Wola będzie od bieżącego roku sukcesywnie wymieniane, zmieniony zostanie także wzór dotychczasowych ubrań Strażaków – nowe mundury będą miały kolor piaskowy, a nie jak dotychczas ciemno granatowy.

Na zebraniu poruszony został również temat rozbudowy Strażnicy OSP Żelechów. Obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt zamienny w zakresie wprowadzenia zmian konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno–użytkowych w posiadanej dokumentacji projektowej na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wójtowi Gminy zależy by powierzchnia użytkowa w obiekcie była wykorzystana w sposób najbardziej optymalny, zaś obiekt spełniał wszelkie wymagania i przepisy budynku użyteczności publicznej.

Ustalono również, że bezzwłocznie uruchomione zostaną środki, które pozwolą na zakup materiałów niezbędnych do wybudowania ogrodzenia terenu wokół Strażnicy OSP Żelechów. Strażacy zobowiązali się w czynie społecznym wykonać wszystkie niezbędne prace w tym zakresie.

Jednostka OSP Skuły przy wsparciu Wójta Gminy podjęła starania mające na celu pozyskanie dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup dodatkowego samochodu bojowego wiąże się jednak z koniecznością wybudowania garażu o parametrach dostosowanych do wielkości w/w wozu. Przedstawiciele OSP Żelechów zaproponowali, by część środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie Gminy Żabia Wola na potrzeby rozbudowy Strażnicy OSP Żelechów przeznaczyć na ten cel.

W najbliższych tygodniach planowane jest zebranie z udziałem wszystkich pełnoletnich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, podczas którego omówione zostaną sprawy związane z funkcjonowanie jednostki oraz wykorzystywaniem budynku Strażnicy po zakończeniu przebudowy obiektu. Spotkanie będzie miało na celu podsumowanie zakończonych prac i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-07-05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00