Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Rozlicz PIT w Gminie Żabia Wola

Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy (37,98%), w której został rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam pozostaje ich podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców naszej Gminy, nie trafiają do budżetu Gminy Żabia Wola.

Środki finansowe z tego podatku stanowią ok. 25,1 % dochodów gminy. W 2018 roku była to kwota 12.220 tys. złotych. Ta kwota może być znacznie wyższa – zależy to tylko od Państwa dobrej woli.

Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To także dzięki Tobie Gmina Żabia Wola może się dynamiczniej rozwijać !

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich mieszkańców Gminy Żabia Wola obsługuje Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim mający swoją siedzibę przy ul. Żydowskiej 19 w Grodzisku Mazowieckim.

Jak rozliczyć PIT w Gminie Żabia Wola?

Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu rocznym PIT aktualny adres zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 19 wpisując:

W części A - Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim.

W części B -  adres zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola.

Jeżeli dokonujesz zmiany adresu w ciągu roku (nie w zeznaniu rocznym) należy wypełnić ZAP-3, w którym zaktualizujesz dane dotyczące adresu zamieszkania lub np. numeru rachunku bankowego. Druk zgłoszenia aktualizacyjnego można pobrać w każdym Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Gminy w Żabiej Woli lub na stronie internetowej: http://www.mf.gov.pl

Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane.

  • autor: Ewa Grzywna (Kierownik Referatu Finansowego), data: 2019-02-21

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00