Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Wójta Gminy

Informacja o pracy Wójta Gminy

  • pracownicy Urzędu Gminy od 4 do 7 lutego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, podczas których poszerzali swoją wiedzę m.in. na temat rozpoznawania symptomów zawału serca i udaru mózgu, sposobu prawidłowego ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Uczyli się także prowadzenie RKO w przypadku osoby dorosłej, dziecka oraz niemowlaka, a także działania i obsługi defibrylatora AED. Szkolenie przeprowadzili Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach. W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Wójt prowadzi rozmowy na temat możliwości zakupu defibrylatora do Urzędu Gminy;
  • analiza potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej dla dzieci powyżej 3 roku życia wykazała, że konieczne jest stworzenie ok. 100 dodatkowych miejsc dla najmłodszych Mieszkańców Gminy w 2019 r. Szukając rozwiązania problemu brakujących miejsc w placówkach przedszkolnych 6 lutego Wójt odwiedził Gminę Michałowice w której w 2015 r. wybudowane zostało przedszkole w systemie modułowym, będące alternatywą dla placówek budowanych w systemie tradycyjnym ze względu na krótki czas budowy;
  • Gmina ubiega się o dofinansowanie na zakup nieruchomości i budowę żłobka, w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Obecnie analizowane są możliwości lokalizacji placówki. Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania będzie ogłoszona do końca lutego br. Żłobek chcielibyśmy wybudować do końca 2019 r.;
  • 7 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie w trakcie którego Wójt podjął rozmowy na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie naszej Gminy. Nabory wniosków o dofinansowanie w ramach przedmiotowego funduszu zostaną ogłoszone w najbliższym czasie, jednak nasza Gmina nie czeka i wychodzi z inicjatywą;
  • 8 lutego Wójt zapoznał się ze stanem technicznym Szkoły Podstawowej w Skułach oraz warunkami mieszkaniowymi panującymi w Domu Nauczyciela;
  • w piątek Wójt spotkał się z przedstawicielem Fundacji ORDO ET PAX, zajmującej się m.in. organizacją szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, aby porozmawiać o możliwościach współpracy;
  • trwa analiza potrzeb z zakresu inwestycji infrastrukturalnych: drogowych oraz oświetlenia ulicznego w celu ustalenia priorytetów potrzeb ich realizacji;
  • w minionym tygodniu odbyły się dwa spotkania z projektantem odpowiedzialnym za opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, w trakcie których przekazane zostały kolejne uwagi dotyczące rozwiązań zaproponowanych w przygotowanym opracowaniu;
  • rozpoczęły się zebrania wyborcze, podczas których Mieszkańcy wybiorą Sołtysów i Rady Sołeckie jednostek pomocniczych gminy. W dniu dzisiejszym o godz. 19:00 w Strażnicy OSP Żelechów odbędzie się zebranie wiejskie, na którym swych przedstawicieli wybiorą Mieszkańcy Sołectwa Żelechów. Wstępne terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola;
  • w najbliższą sobotę Wójt zamierza uczestniczyć w Walnym Zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach. Spotkanie, które będzie okazją do podsumowania rocznej pracy jednostki oraz przyjęcia planów działalności na kolejny rok rozpocznie się o godzinie 17:00 w Domu Strażaka;

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00