Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Wójta Gminy

Informacja o pracy Wójta Gminy:

  • 28 stycznia Wójt uczestniczył w uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Celem projektu było podniesienie zdolności do przezwyciężenia trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
  • w związku ze zbliżającymi się wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy w dniu 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy odbyła się narada robocza, podczas której ustalone zostały wstępne terminy zebrań wiejskich w większości Sołectw;
  • we wtorkowe popołudnie odbyło się także zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żabiej Woli. W związku z rezygnacją 3 członków konieczne było dokonanie uzupełnienie składu Zarządu o kolejne osoby, które będą reprezentowały interesy naszych OSP oraz odpowiadały za realizację uchwał i wytycznych zjazdu gminnego. Podczas spotkania na Prezesa Zarządu Gminnego wybrany został dh Piotr Rybka, Wiceprezesem został dh Mariusz Pałasz, Sekretarzem zaś dh Wioleta Piernik. Zarząd wzbogacił się także o nowego członka – dh Pawła Witczaka;
  • w środę Wójt odwiedził firmę Logi-Pack Malpak Sp. z o.o. – jednego z większych przedsiębiorców z terenu Gminy. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1999 r., zajmuje się pakowaniem i przepakowywaniem artykułów spożywczych i przemysłowych, świadczy również usługi magazynowe i transportowe. W czasie wizyty Wójt zapoznał się z ofertą oraz specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • 30 stycznia pomiędzy Gminą Żabia Wola a Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana została umowa o przyznaniu pomocy finansowej dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Remont zabytkowego dworu klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury”. W ramach ww. zadania zostanie przeprowadzony II etap modernizacji budynku. Wysokość dofinansowania to blisko 350 tys. zł;
  • 31 stycznia Wójt odwiedził Zbiornicę Zwierząt Padłych prowadzoną w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w celu zapoznania się ze stanem technicznym i sposobem funkcjonowania obiektu, a także techniką unieszkodliwiania i utylizacji padliny. Gmina Żabia Wola, jako członek Związku partycypuje w kosztach utrzymania przedmiotowego punktu, dlatego Wójt zamierza na bieżąco monitorować jego działanie;
  • Wójt razem z pracownikiem Urzędu Gminy oraz Kierownikiem GOPS-u dokonał przeglądu stanu technicznego budynku socjalnego w Musułach, skontrolował utrzymanie porządku i czystości terenu wokół budynku i spotkał się z mieszkańcami jednego z lokali socjalnych;
  • po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej i ul. Wiśniowej w Żabiej Woli przygotowujemy się do kolejnego etapu dyskusji na temat rozwiązań, które przyczynią się do zmniejszenia uciążliwości związanych z parkowaniem TIRów wzdłuż w/w ulic, a co za tym idzie poprawy komfortu życia właścicieli posesji zlokalizowanych przy przedmiotowych drogach. Wójt wraz z Radnym Przemysławem Wójcikiem spotkali się z przedstawicielami Mieszkańców na wizji lokalnej, by zasięgnąć ich opinii w przedmiotowej sprawie.;
  • w minionym tygodniu ogłoszony został przetarg na „Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni mineralno – asfaltowej w 2019 r”. Gmina wyłoniła również wykonawcę zadania pn.: „Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola w 2019 r.”, którym została firma „BUDWEX” Mieczysław Wasilewski;
  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2019-02-01

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00