Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Wójta Gminy

  • na początku miesiąca w Zakładzie Energetycznym Żyrardów odbyło się spotkanie, w trakcie którego Wójt zabiegał o utrzymanie dotychczasowych stawek za energię elektryczną oraz rozpoczęcie działań zmierzających do poprawy jakości usług świadczonych przez PGE na rzecz Mieszkańców Gminy m.in. zmniejszenie problemów z wyłączeniami prądu;
  • Komisja planowania przestrzennego i inwestycji na posiedzeniu w dniu 9 stycznia br., omawiała kwestie związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w Gminie. Na prośbę Wójta Gminy w spotkaniu udział wzięli również lokalni specjaliści z zakresu architektury i urbanistyki;
  • 10 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące rozwijania działalności sportowej na terenie Gminy Żabia Wola, w którym udział wzięli przedstawiciele klubów sportowych i organizacji pozarządowych, a także trenerzy i niezrzeszeni miłośnicy różnych dyscyplin sportu. Spotkanie miało na celu wymianę informacji o planowanych kierunkach działań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a także omówienie potrzeb i możliwości dalszego rozwoju działalności sportowej na terenie Gminy. Z inicjatywy Wójta Gminy na spotkaniu podjęte zostały rozmowy na temat potrzeb powołania Rady Sportu w Gminie Żabia Wola, której członkami zostaną reprezentanci każdej z dyscyplin sportu oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Planowane jest również powołanie koordynatora sportu;
  • firma audytorska z międzynarodowym doświadczeniem rozpoczęła audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy i części jednostek organizacyjnych;
  • dokonywana jest analiza raportów otwarcia opracowanych na przełomie roku przez jednostki organizacyjne gminy;
  • w związku z wdrażanie nowej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola, zakładającej m.in. utworzenie dodatkowego referatu zajmującego się pozyskiwaniem środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy prowadzone są nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
  • data: 2019-01-11

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00