Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • wfos

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola

W dniu 03.10.2018 roku została zawarta umowa na realizację przez Gminę zadania pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2018 roku” Finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu. Wykonawca, Firma RENOVO S.C., Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, 91-498 Łódź, ul. Herlinga-Grudzińskiego 48 m. 8, został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość zawartej umowy wynosi 57 982,65 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień/październik 2018 roku.

Do projektu zgłosiło się ponad 50 właścicieli posesji, którzy podpisali umowy w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, gdzie przewidywana łączna ilość azbestu przeznaczona do zbiórki, pakowania, transportu i unieszkodliwiania wynosi ok 135 Mg.

  • autor: Małgorzata Reszka (Referat POGK), data: 2018-10-04

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00