Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • wfos

Realizacja zadania - usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w roku 2018 zakończona

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.10.2018 r. zakończona została realizacja  zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2018 roku”, w ramach którego wykonawca – firma RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński , Piotr Malinowski ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m.8, 91-498 Łódź  – przeprowadziła prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, a także rozbiórką pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych budynków znajdujących się na terenie Gminy. Niebezpieczne odpady zostały zutylizowane z 60 posesji w ilości 121,220 Mg

  • wfos

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola

W dniu 03.10.2018 roku została zawarta umowa na realizację przez Gminę zadania pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2018 roku” Finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00