Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • droga gruntowa

Informacja dotycząca utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola

W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2021 i znakiem sprawy: RI.271.2.6.2021 związaną z kompletowaniem dokumentacji ofertowej dołączanej przez oferentów, termin zawarcia kontraktu na bieżące utrzymanie dróg ustalono na dzień 30.03.2021 r.
 
Powyższe dotyczy części II postepowania obejmującej miejscowości: Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów

oraz części III postępowania obejmującej miejscowości: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, Grzmiąca, Lasek, Oddział, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Piotrkowice, Redlanka, Rumianka, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś
 
W miejscowościach należących do części II i III postępowania roboty drogowe rozpoczną się w dniu 31.03.2021 r.
 
W Części I postępowania nr RI.271.2.6.2021 obejmującej miejscowości: Bieniewiec, Grzymek, Huta Żabiowolska, Musuły, Nowa Bukówka, Osowiec, Przeszkoda, Siestrzeń, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Stara Bukówka, Józefina postępowanie zostało unieważnione, ponieważ wadium dotyczące jedynej oferty złożonej na tę część postępowania nie wpłynęło przed ostatecznym terminem składania ofert.
 
Postępowanie przetargowe na bieżące utrzymanie dróg gruntowych w części I ogłoszono ponownie. W biuletynie informacji publicznej ukazało się ono pod numerem sprawy RI.271.2.7.2021. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o numerze spawy RI.271.2.7.2021 nastąpi w dniu 31.03.2021 r.
 
W miejscowościach należących do części I postępowania rozpoczęcie realizacji robót drogowych planowane jest na dzień 19.04.2021 r.
  • autor: Łukasz Baraniak (Referat Inwestycji i Infrastruktury), data: 2021-03-25

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola