Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Rejony bieżącego utrzymania dróg

Bieżące utrzymanie dróg w Gminie Żabia Wola

Na terenie Gminy Żabia Wola trwają prace mające na celu poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych. Ramy czasowe realizacji zadania określono na okres począwszy od wiosny aż do późnej jesieni, jednak z uwagi na aktualnie obserwowaną pilność potrzeb w zakresie napraw dróg gruntowych, najszerzej zakrojone prace drogowe zostaną zrealizowane do końca czerwca bieżącego roku.

  • droga gruntowa

Informacja dotycząca utrzymania dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola

W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku 2021, związaną z kompletowaniem dokumentacji ofertowej dołączanej przez oferentów, termin zawarcia kontraktu na bieżące utrzymanie dróg ustalono na dzień 30.03.2021 r.

  • utrzymanie dróg

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola w sezonie 2021

Rozpoczęcie realizacji bieżących napraw dróg gruntowych w sezonie 2021 zlecanych przez Gminę Żabia Wola planowane jest na drugą połowę marca. Zachęcamy Radnych i Sołtysów do przekazywania zgłoszeń w zakresie potrzeb związanych z naprawami dróg gruntowych. 

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00