Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ul. Polnych Kwiatów

Urządzenie drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Zakończyły się roboty związany z urządzeniem drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Urządzony został odcinek drogi o łącznej długości ~1 105 m.

  • ul. Sosonowa

Roboty utrzymaniowe w miejscowości Żelechów

Zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Majowej, ul. Sosnowej, ul. Żużlowej, ul. Aniówka, ul. Prostej ul. Karolkowej, ul. Brzozowej, ul. Łąkowej oraz na ul. Polnej w miejscowości Żelechów.

  • ul. Wiśniowa w Żabiej Woli

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych w Żabiej Woli

W związku z realizacją umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola w dniu 21.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe związane z naprawą cząstkową bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Wiśniowej w Żabiej Woli.

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Wycinkach Osowskich

W związku z zawarciem umowy  na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola w dniu 18.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe w miejscowości Wycinki Osowskie. 

Harmonogram prac utrzymaniowych dróg gruntowych

W związku z podpisanymi umowami na bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola obecnie prowadzone są roboty utrzymaniowe w ramach wydanych wykonawcom harmonogramów.

Bieżące utrzymanie dróg

W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowy  na Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola.

  • Remonty dróg
  • Remonty dróg
  • Remonty dróg

Bieżące utrzymanie dróg

W najbliższym czasie w ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej, a także ciągów komunikacyjnych utwardzonych metodą powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola przewiduje się naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową z uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie.

Bieżące utrzymanie dróg - wyłoniliśmy wykonawców

Gmina Żabia Wola wyłoniła wykonawców, którzy w tym roku będą w odpowiedzialni za bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej, a także ciągów komunikacyjnych utwardzonych metodą powierzchniowego utrwalenia. Wartość zadania: ponad 438 tys. zł

Remonty dróg przy użyciu destruktu

Gmina zakupiła destrukt uzyskany w trakcie remontu trasy katowickiej, który został przeznaczony na remont odcinków dróg we wsi Ojrzanów-Towarzystwo (ul. Działkowa), Słubica B (ul. Orchidei), Żabia Wola (ul. Rolnicza, ul. Rumiankowa, ul. Chabrowa) oraz Zalesie (ul. Usługowa).

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00