Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ul. Akacjowa, Musuły

Roboty utrzymaniowe ul. Akacjowej w Osowcu

Uprzejmie informujemy, że roboty bieżącego utrzymania dróg gruntowych przeprowadzone na ul. Akacjowej w Osowcu nie zostały jak dotąd odebrane.

  • ul. Akacjowa, Musuły

Roboty utrzymaniowe w miejscowości Musuły

W związku z realizacją umowy nr RI.272.5.1.2020.1 z dnia 02.04.2020 r. na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola, zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Akacjowej, ul. Dębowej, ul. Rodzinnej, ul. Pod Dębami, ul. Granicznej, ul. Rusałki oraz Alei Dębowej w miejscowości Musuły.

  • Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów

Roboty utrzymaniowe na ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów

W związku z realizacją umowy nr RI.272.5.1.2020.1 z dnia 02.04.2020 r. na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola, zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Żużlowej w Żelechowie.

  • ul. Polnych Kwiatów

Urządzenie drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe

Zakończyły się roboty związany z urządzeniem drogi ul. Polnych Kwiatów w miejscowości Ciepłe. Urządzony został odcinek drogi o łącznej długości ~1 105 m.

  • ul. Sosonowa

Roboty utrzymaniowe w miejscowości Żelechów

Zakończyły się roboty utrzymaniowe prowadzone na ul. Majowej, ul. Sosnowej, ul. Żużlowej, ul. Aniówka, ul. Prostej ul. Karolkowej, ul. Brzozowej, ul. Łąkowej oraz na ul. Polnej w miejscowości Żelechów.

  • ul. Wiśniowa w Żabiej Woli

Bieżące utrzymanie dróg bitumicznych w Żabiej Woli

W związku z realizacją umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz z powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola w dniu 21.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe związane z naprawą cząstkową bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Wiśniowej w Żabiej Woli.

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych w Wycinkach Osowskich

W związku z zawarciem umowy  na bieżące utrzymanie dróg gruntowych stanowiących własność Gminy Żabia Wola w dniu 18.05.2020 r. zakończyły się roboty utrzymaniowe w miejscowości Wycinki Osowskie. 

Harmonogram prac utrzymaniowych dróg gruntowych

W związku z podpisanymi umowami na bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola obecnie prowadzone są roboty utrzymaniowe w ramach wydanych wykonawcom harmonogramów.

Bieżące utrzymanie dróg

W dniu 28 maja 2019 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowy  na Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola.

  • Remonty dróg
  • Remonty dróg
  • Remonty dróg

Bieżące utrzymanie dróg

W najbliższym czasie w ramach bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej, a także ciągów komunikacyjnych utwardzonych metodą powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Żabia Wola przewiduje się naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni mieszanką mineralno-asfaltową z uzupełnieniem podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie.

Bieżące utrzymanie dróg - wyłoniliśmy wykonawców

Gmina Żabia Wola wyłoniła wykonawców, którzy w tym roku będą w odpowiedzialni za bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej, a także ciągów komunikacyjnych utwardzonych metodą powierzchniowego utrwalenia. Wartość zadania: ponad 438 tys. zł

Remonty dróg przy użyciu destruktu

Gmina zakupiła destrukt uzyskany w trakcie remontu trasy katowickiej, który został przeznaczony na remont odcinków dróg we wsi Ojrzanów-Towarzystwo (ul. Działkowa), Słubica B (ul. Orchidei), Żabia Wola (ul. Rolnicza, ul. Rumiankowa, ul. Chabrowa) oraz Zalesie (ul. Usługowa).

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00