Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Żabia Wola

Badanie warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie Żabia Wola

W trosce o komfort życia swoich mieszkańców, Gmina Żabia Wola rozpoczyna w piątek 20.01.2023 r. badanie warunków życia i jakości usług publicznych. Badanie to stanowi element procesu przygotowania dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Żabia Wola na lata 2023-2030”.

Pierwszy etap sondażu został zaplanowany w okresie 20-31.01.2023 r. i będzie polegał na przeprowadzeniu w domach mieszkańców anonimowej ankiety na losowej próbie Gospodarstw Domowych z terenu całej gminy. Osoby przeprowadzające badanie poproszą o wypełnienie ankiety w uzgodnionym wcześniej terminie. Udział w badaniu jest dobrowolny i całkowicie anonimowy, a średni czas potrzebny na wypełnienie ankiety szacowany jest na około 25 minut.
W celu ochrony przed oszustami, do wytypowanych gospodarstw domowych zostanie przesłany list uwierzytelniający.
Natomiast ankieterzy otrzymają identyfikatory z Herbem Gminy oraz imieniem i nazwiskiem, które powinni okazać zanim zostaną wpuszczeni do wytypowanych domów.
Wypełnione ankiety będzie można zwrócić ankieterom lub wrzucić do przygotowanej w tym celu urny znajdującej się w Sali Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Gminy przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli.
Badania zrealizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w wariancie reprezentatywnej próby gospodarstw domowych na podstawie adresowej próby gospodarstw domowych, przy poziomie ufności 95% i błędzie pomiaru +/- 5%. Wyniki sondażu zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu Gminy Żabia Wola w drugiej połowie roku, w przejrzystej formie wizualnej wykresów i tabel porównawczych. Zachęcamy do udziału w badaniu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Dąbrowski - Sekretarz Gminy
    data wytworzenia: 2023-01-19
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2023-01-19 13:39

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00