Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktualizacja wieloletniego planu inwestycyjnego

W najbliższym czasie podjęte zostaną działania dotyczące aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy. W celu jak najlepszego rozeznania potrzeb mieszkańców zachęcamy sołectwa jak też osoby indywidualne do zgłaszania przedsięwzięć, które powinny być realizowane w najbliższych latach. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do dnia 31 marca 2019 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022

Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą 25/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022. WPI ma charakter długookresowego programu określającego kierunki, dziedziny i priorytety inwestowania w Gminie Żabia Wola, został opracowany w oparciu o ankiety dotyczące potrzeb inwestycyjnych zebrane od mieszkańców, radnych, sołtysów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022

Drodzy Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o ankiety dotyczące potrzeb inwestycyjnych zebrane od mieszkańców, radnych, sołtysów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Żabia Wola, został przygotowany projekt „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żabia Wola na lata 2016-2022”. WPI ma charakter długookresowego programu określającego kierunki, dziedziny i priorytety inwestowania w Gminie Żabia Wola.

Spotkanie w sprawie projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Żabia Wola

Szanowni Mieszkańcy
 
Serdecznie zapraszamy w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 18:00  do Domu Kultury w Żabiej Woli  na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Żabia Wola.

Gmina Żabia Wola przystąpiła do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do roku 2022

Drodzy Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że Gmina Żabia Wola przystąpiła do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego do 2022., który jest dokumentem pomocnym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań przez Gminę Żabia Wola i jej Mieszkańców, w tym przede wszystkim środki Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00