Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo Stowarzyszenia "SZANSA" w Żabiej Woli

Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli

Stowarzyszenie "SZANSA" jest organizacją pożytku publicznego, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2005 roku. W Krajowym Rejestrze Sądowym figuruje pod nr 0000246618. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Żabia Wola. Stowarzyszenie "SZANSA" działa dla dobra ogółu społeczności, a zwłaszcza osób mających szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, swą  działalność opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji ;
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczno-kulturalnemu społeczności lokalnych, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
  • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu;
  • upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

Kontakt:
Kamila Chrobak - Prezes
adres: ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola
e-mail: k.chrobak@zabiawola.pl

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00