Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 16/LXIII/2023

Uchwała Nr 16/LXIII/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica Dobra (Obszar XXVIb-2).

Uchwała Nr 17/LXIII/2023

Uchwała Nr 17/LXIII/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Lasek (obszar X).

Uchwała Nr 60/LIV/2022

UCHWAŁA NR 60/LIV/2022 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów - obszar A3

Uchwała Nr 31/LI/2022

Uchwała Nr 31/LI/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Ojrzanów Towarzystwo (obszar XV)

Uchwała Nr 105/XLIII/2021

Uchwała Nr 105/XLIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów (Obszar A2)

Uchwała Nr 104/XLIII/2021

Uchwała Nr 104/XLIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Józefina (Obszar IX)

Uchwała Nr 103/XLIII/2021

Uchwała Nr 103/XLIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 7 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Oddział (Obszar XIV)

Uchwała Nr 82/XL/2021

Uchwała Nr 82/XL/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów (Obszar 1d-2-I)

Uchwała Nr 66/XXXIX/2021

Uchwała Nr 66/XXXIX/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 160/7, 178 położone w miejscowości Zalesie

Uchwała Nr 65/XXXIX/2021

Uchwała Nr 65/XXXIX/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 181/2, 183/2, 128/2, 129, 130, 131, 132 położone w miejscowości Zalesie

Uchwała Nr 37/XXXV/2021

Uchwała Nr 37/XXXV/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działki o nr ew. 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6 położone w miejscowości Musuły

Uchwała Nr 8/XXXIII/2021

Uchwała Nr 8/XXXIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmujący działkę Nr ew. 183/2 położoną w miejscowości Musuły

Uchwała Nr 7/XXXIII/2021

Uchwała Nr 7/XXXIII/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (Obszar XIIa - 2)

Uchwała Nr 38/XXV/2020

Uchwała Nr 38/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Musuły (obszar XIId)

Uchwała Nr 37/XXV/2020

Uchwała Nr 37/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki o Nr ew. 95/12, 95/16, 97/5 położone w miejscowości Kaleń

Uchwała Nr 91/XVI/2019

Uchwała Nr 91/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Obejmującego Miejscowość Redlanka (obszar XXb)

Uchwała Nr 90/XVI/2019

Uchwała Nr 90/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Obejmującego Miejscowość Ciepłe (obszar IV)

Uchwała nr 38/X/2019

Uchwała nr 38/X/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Obejmującego Fragment Miejscowości Słubica Dobra (Obszar XXVIb-1)

Uchwała Nr 46/XXXVII/2018

UCHWAŁA Nr 46/XXXVII/2018 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 25 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Zaręby Obszar I

Uchwała Nr 28/XXXIV/2018

Uchwała nr 28/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Obejmującego Fragment Miejscowości Musuły (obszar XIIA-1)

Uchwała Nr 27/XXXIV/2018

Uchwała nr 27/XXXIV/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2018 r. W Sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola Obejmującego Miejscowość Rumianka (obszar XXI)

Uchwała Nr 8/XXXIII/2018

Uchwała Nr 8/XXXIII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 293 w miejscowości Nowa Bukówka

Uchwała Nr 7/XXXIII/2018

Uchwała Nr 7/XXXIII/2018 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragmenty miejscowości Skuły

Uchwała Nr 52/XXVIII/2017

Uchwała Nr 52/XXVIII/2017 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 września 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Żelechów (obszar 1D-1)

Uchwała Nr 10/XVII/2016

Uchwała Nr 10/XVII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Ciepłe A.

Uchwała Nr 61/XXI/2016

Uchwała Nr 61/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Lisówek (obszar XI)

Uchwała Nr 63/XXI/2016

Uchwała Nr 63/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Słubica A (obszar XXIV)

Uchwała Nr 65/XXI/2016

Uchwała Nr 65/XXI/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Grzegorzewice (obszar Ib)

Uchwała Nr 75/XXII/2016

Uchwała Nr 75/XXII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)

Uchwała Nr 5/IV/2015

Uchwała Nr 5/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Bolesławek.

Uchwała Nr 43/IX/2015

Uchwała Nr 43/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego działki nr ew. 169/2, 169/3, 169/4 położone w miejscowości Skuły

Uchwała Nr 61/XII/2015

Uchwała Nr 61/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Jastrzębnik.

Uchwała Nr 105/XIII/2015

Uchwała Nr 105/XIII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego Fragment miejscowości Słubica B (obszar 2).

Uchwała Nr 50/XXXVII/2014

Uchwała Nr 50/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zalesie

Uchwała Nr 52/XXXVII/2014

Uchwała Nr 52/XXXVII/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 1).

Uchwała Nr 70/XL/2014

Uchwała Nr 70/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Stara Bukówka

Uchwała Nr 71/XL/2014

Uchwała Nr 71/XL/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 października 2014 roku w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Piotrkowice

Uchwała Nr 4/XXIV/2013

Uchwała Nr 4/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka.

Uchwała Nr 17/XXV/2013

Uchwała Nr 17/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dla fragmentu miejscowości Słubica B (obszar 1).

Uchwała Nr 44/XXIX/2013

Uchwała Nr 44/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żabia Wola (dz. nr ew. 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424).

Uchwała Nr 67/XXXI/2013

Uchwała Nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń.

Uchwała Nr 11/XVII/2012

Uchwała Nr 11/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiowolska

Uchwała Nr 39/XX/2012

Uchwała Nr 39/XX/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego dz. nr 170/3 położoną w miejscowości Bartoszówka oraz dz. 160/2 położoną w miejscowości Skuły.

Uchwała Nr 4/V/2011

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie

Uchwała Nr 52/XI/2011

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowość Żabia Wola dz. nr ew. 49/1

Uchwała Nr 64/XII/2011

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń Towarzystwo

Uchwała Nr 59/XLIV/2010

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego w granicach administracyjnych miejscowość Zaręby.

Uchwała nr 1/XXV/2009

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ew. 388 w miejscowości Osowiec.

Uchwała nr 2/XXV/2009

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ewidencyjny 243/13 położoną w miejscowości Żabia Wola.

Uchwała Nr 36/XXXIII/2009

Uchwała Nr 36/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Siestrzeń

Uchwała Nr 37/XXXIII/2009

Uchwała Nr 37/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Nowa Bukówka

Uchwała Nr 38/XXXIII/2009

Uchwała Nr 38/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec

Uchwała Nr 39/XXXIII/2009

UCHWAŁA NR 39/XXXIII/2009 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec

Uchwałą Nr 40/XXXIII/2009

Uchwałą Nr 40/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Grzymek.

Uchwała nr 7/XV/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Słubica A.

Uchwała nr 8/XV/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły.

Uchwała nr 30/XVIII/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Musuły.

Uchwała nr 38/XX/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów.

Uchwała nr 42/XXI/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Żelechów.

Uchwała nr 53/XXIII/2008

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Ojrzanów i Ojrzanów Towarzystwo.

Uchwała nr 63/XXIV/2008

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miejscowości Musuły

Uchwała nr 58/X/2007

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 3/2004 z dnia 22 stycznia 2004 roku dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej miejscowość Żabia Wola.

Uchwała nr 62/2006

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Ojrzanów w granicach administracyjnych.

Uchwała nr 33/2005

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr ewidencyjny 1/6 w miejscowości Słubica A.

Uchwała nr 46/2005

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego działkę nr 52/1 w miejscowości Żelechów.

Uchwała nr 3/2004

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola, obejmującego miejscowość Żabia Wola w graniach administracyjnych.

Uchwała nr 4/2004

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Żelechów w granicach administracyjnych.

Uchwała nr 5/2004

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Jastrzębnik, Władysławów, Ojrzanów, Bukówka Nowa, Rumianka, Bartoszówka.

Uchwała nr 72/2004

chwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Osowiec w granicach administracyjnych.

Uchwała Nr 23/2003

Uchwała Nr 23/2003 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Nowa Bukówka (dz. 225), Grzegorzewice (dz. 210, 211)

Uchwała Nr 24/2003

Uchwała Nr 24/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grzymek (dz. 151/8), Musuły (dz. 15/7, fr. dz. 135/18, 26/4), Pieńki Słubickie (dz. 5/2, 5/3)

Uchwała Nr 44/2003

Uchwała Nr 44/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grzymek (dz. 151/8), Musuły ( dz. 15/7, fr. dz. 135/18, fr. dz. 26/4), Pieńki Słubickie (dz. 5/2, 5/3)

Uchwała Nr 48/2003

Uchwała Nr 48/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola, dot. nieprzekraczalnych linii zabudowy od granicy kompleksów leśnych i od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe

Uchwała Nr 45/2003

Uchwała Nr 45/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola, dot. miejscowości Grzymek (dz. 131/2, 131/3, 131/5, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/14 - 131/18, 131-20-131/24, 184/4), Jastrzębnik (dz. 34, 51, 61/11), Musuły (123/1, 123/2).

Uchwała Nr 46/2003

Uchwała Nr 46/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. miejscowości: Grzegorzewice (dz. 203), Kaleń (dz. 102/4), Musuły (dz. 77/7, 79), Władysławów (dz. 123/1, 123/2).

Uchwała Nr 49/2003

Uchwała Nr 49/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. miejscowości: Kaleń (dz. 44, 45/1, 45/2, 45/3, 100/5, 100/7, 100/8), Ojrzanów (dz. 191/10, 191/13, 191/20-191/27, 231, fr. dz. 247), Pieńki Słubickie (dz. 40, 53), Rumianka (dz. 55/1, 55/2, 55/3), Słubica Dobra (dz. 46/3, 46/5, 46/6, 46/7, 47/2, 48/4, 48/5, fr. dz. 60/1, 60/2), Zaręby (dz. 256, 257, 258)

Uchwała Nr 88/2003

Uchwała Nr 88/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. miejscowości Bartoszówka (dz. 146/2, 147)

Uchwała Nr 89/2003

Uchwała Nr 89/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. miejscowości : Grzymek (dz. 21, 23, 25, 27, 34, 45, 49, 108, 109, 120), Jastrzębnik (dz. 10, fr. 60/2, 60/3), Musuły ( dz. 72/4, 151/10, 151/11, 151/12), Ojrzanów (dz. 267, 268, 269), Osowiec (dz. 83/9, 83/11, fr. 93/3, fr. 93/4, 97/29, 97/33, 105/20, 105/28, 242, 245/3, 248/4-248/6), Siestrzeń (dz. 2/4, 2/5, 2/17 - 2/24, 33/25, 33/27, 40/28 - 40/0, 169), Władysławów (dz. 140, 305, 371, 386), Wycinki Osowskie (dz. 37, 38, 39/2 - 39/5, 40/1, 40/2, 40/4 - 40/14, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 78, 79, 82, 84, 90-95), Zalesie (dz. 86/1, 86/2, 151/2)

Uchwała Nr 90/2003

Uchwała Nr 90/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003r. Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. miejscowości: Grzegorzewice (dz. 182, 183, 98/1, 98/2), Lasek (dz. 19/3, fr. dz. 61/5), Piotrkowice (dz. 228/6, fr. dz. 229/6), Rumianka (dz. 8, 30, 64, 67, 67/8, 67/11 - 67/13, 68, fr. dz. 48), Skuły (dz. 72/7, fr. dz. 140/3), Zalesie (dz. 146/4, 146/5, fr. dz. 94)

Uchwała Nr 107/2003

Uchwała Nr 107/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola, dot. miejscowości: Grzymek (dz. 131/2, 131/3, 131/5, 131/7, 131/8, 131/9, 131/10, 131/11, 131/14 - 131/18, 131/20 - 131/24, 184/4), Jastrzębnik (dz. 34, 51, 61/11), Musuły (dz. 36, 37, 60/12, 60/13, 60/14, 60/15)

Uchwała Nr 109/2003

Uchwała Nr 109/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 89/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola

Uchwała Nr 108/2003

Uchwała Nr 108/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 90/2003 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 września 2003 roku.

Uchwała Nr 13/2002

Uchwała Nr 13/2002 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola dot. zmiany przeznaczenia działek nr ew. 323/4 w m. Osowiec, nr ew. 43 w m. Pieńki Zarębskie

Uchwała Nr 19/2002

Uchwała Nr 19/2002 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. działek 7, 8, 35, 35, 58 w m. Huta Żabiowolska

Uchwała Nr 36/2001

Uchwała Nr 36/2001 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej lokalizacji GPZ i przebiegu korytarzy przesyłowych.

Uchwała Nr 56/2001

Uchwała Nr 56/2001 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 18 października 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. zmniejszenia linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogę dla obszaru obejmującego działki nr 153, 154 w m. Huta Żabiowolska.

Uchwała Nr 57/2001

Uchwała Nr 57/2001 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 18 października 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego przeznaczenia terenu pod budowę stacji bazowej GSM -UŁ oraz pod teren drogi dojazdowej KD w m. Petrykozy (dz. nr ew. 91)

Uchwała Nr 37/2000

Uchwała Nr 37/2000 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola (strefa B, C, D, G)

Uchwała Nr 38/2000

Uchwała Nr 38/2000 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola (Przeszkoda, Siestrzeń, Huta Żabiowolska)

Uchwała Nr 39/2000

Uchwała Nr 39/2000 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dla strefy F (Skuły, Bartoszówka)

Uchwała Nr 74/2000

Uchwała Nr 74/2000 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola dot. skrzyżowania drogi krajowej Nr 8 Warszawa - Wrocław

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00