Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Badanie ruchu i systemu transportowego w gminie

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Ruchu Drogowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Urzędem Gminy Żabia Wola przeprowadza ankietowe badanie ruchu i systemu transportowego w gminie Żabia Wola.

Badanie jest częścią projektu pn: „Wyznaczenie modelu systemu transportu pasażerskiego w gminach wiejskich na przykładzie gminy Żabia Wola. Badanie ruchu i zdefiniowanie problemów transportowych oraz ich optymalnych rozwiązań” mającego na celu zwiększenie efektywności transportu w Gminie, poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców oraz likwidację wykluczenia społecznego związanego z transportem (np. brak możliwości dojazdu do wybranego miejsca pracy, szkoły lub lekarza). Zebrane dane posłużą do opracowania katalogu rozwiązań problemów transportowych w gminie Żabia Wola. Wnioski z przeprowadzonej ankiety zaprezentowane zostaną na stronie internetowej gminy.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do udziału w badaniu. Zbieranie ankiet trwa do 21 grudnia 2018 r. Badanie jest anonimowe.

UWAGA:
Prosimy o rzetelne wypełnienie formularzy. Wypełnioną ankietę należy umieścić do specjalnie ustawionych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy, Ośrodku Zdrowia i w kilku innych popularnych miejscach w Żabiej Woli. Przed umieszczeniem kwestionariusza ankiety w pojemniku należy zszyć wszystkie kartki zszywaczem, gdyż niepołączenie ze sobą stron kwestionariusza czyni ankietę nieważną.

W przypadku chęci przekazania dodatkowych informacji dot. transportu w Żabiej Woli należy dopisać swoje uwagi na ostatniej stronie formularza ankiety albo dołączyć je na oddzielnej kartce. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i będą miały wpływ na opracowany katalog rozwiązań problemów transportowych dla Gminy Żabia Wola.

Mieszkańcy, którzy już wypełniali ankietę proszeni są o nie wypełnianie jej ponownie.

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2018-12-14

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00