Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Sesja Rady Gminy Żabia Wola

Najbliższa Sesję Rady Gminy Żabia Wola, odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali Domu Kultury w Żabiej Woli, przy ul. Warszawskiej 27. Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji (2018-2023) są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żabia Wola;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenia przedmiotu ich działania i składu osobowego;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Żabia Wola do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żabia Wola Pana Piotra Rybki;
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie otwarcia lodowiska na terenie Gminy Żabia Wola;
 10. Interpelacje i zapytania radnych;
 11. Informacje Przewodniczącego Rady;
 12. Wolne wnioski i informacje;
 13. Zakończenie obrad.
 • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2018-11-27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00