Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Rozwój infrastruktury drogowej

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żabia Wola znajduje się na dwudziestej pozycji wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa dróg gminnych nr 150628W ul. Ślaskiego i nr 150630W ul. Krańcowej w miejscowości Żabia Wola”. Do 30 listopada 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw transportu. Do 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania.

  • autor: Referat Inwestycji, data: 2018-11-19

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00