Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Ulica Działkowa w Ojrzanowie Towarzystwo

Kolejne drogi w przebudowie

Gmina Żabia Wola w lipcu br. rozpoczęła budowę ul. Magnolii w miejscowości Wycinki Osowskie. Wykonawcą prac, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, została firma JKM MIREX. W ramach zadania na odcinku o długości ok. 300 m wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik dla pieszych. Budowa drogi obejmie także budowę zjazdów na nieruchomości przyległe do pasa drogowego i odwodnienie. Ponadto w trosce o uczestników ruchu drogowego w pobliżu skrzyżowania drogi z ul. Mazowiecką usytuowane zostanie przejście dla pieszych, zaś w ciągu ul. Magnolii dwa progi zwalniające.

Zawarta została również umowa z firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na przebudowę ulicy Sójki w miejscowości Zaręby na odcinku około 450 m –I Etap. Przedmiotowa droga stanowi połączenie drogi gminnej (ul. Krzyżówki) z drogą powiatową. Zakres prac prowadzonych w pasie drogowym obejmuje m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, pobocza utwardzone oraz zjazdy na posesje usytuowane wzdłuż drogi. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe drogi.

Gmina zakupiła także destrukt uzyskany w trakcie remontu trasy katowickiej, który został przeznaczony na remont odcinków dróg we wsi Ojrzanów-Towarzystwo (ul. Działkowa), Słubica B (ul. Orchidei), Żabia Wola (ul. Rolnicza, ul. Rumiankowa i ul. Chabrowa), Zalesie (ul. Usługowa) oraz Lisówek (ul. Wiśniowa). Zakres przeprowadzonych prac uzależniony jest od dostępności materiałów, możliwości finansowych, a także pozyskania zgód od właścicieli gruntów prywatnych na poszerzenia pasa drogowego przedmiotowych ciągów komunikacyjnych. Podjęte zostały również działania mające na celu poprawę nawierzchni ul. Żużlowej w miejscowości Żelechów.

Kolejne przebudowy dróg wymagających wzmocnienia nawierzchni objęte będą opracowaniami projektowymi, niezbędnymi w celu pozyskania dofinansowania w ramach ogłaszanych programów pomocowych.

  • autor: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji, data: 2018-08-24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00