Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Pieńkach Słubickich, Skułach i Bartoszówce

Na podstawie Zarządzenia Starosty nr 40/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gm. Żabia Wola dla obrębów ewidencyjnych: Bartoszówka, Pieńki Słubickie oraz Skuły.

Prace mają na celu poprawienie jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie położenia punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których dane te były pozyskane w niewystarczającą dokładnością jak również celem uzupełnienia zbiorów ewidencji gruntów i budynków o brakujące dane, w szczególności dot. budynków i nieruchomości lokalowych lub modyfikację istniejących danych ewidencyjnych.

Postępowanie prowadzi Wydział Geodezji i Kartografii. Wykonawcą prac geodezyjnych jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GIEŁDA" s.c. z siedzibą w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 21/2, tel. 22 759 92 08, e-mail: geogielda@poczta,onet.pl

  • autor: Kamila Pakuła (Referat Finansowy), data: 2018-08-17

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00