Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Komisarz Wyborczy w Warszawie I, Komisarz Wyborczy w Warszawie II oraz Komisarz Wyborczy w Warszawie III przyjmują zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter - sala Sejmiku Wojewódzkiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od 8.15 do 16.15; dodatkowo także w sobotę 25 sierpnia w godz. 9.00 do 13.00. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 sierpnia (poniedziałek).

Zasady tworzenia komitetów wyborczych zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 oraz 1000 i 1349), oraz w szczegółowych Informacjach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  Treść Kodeksu wyborczego jak Informacje PKW są dostępne na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.kbw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych tj, wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 6 września 2018 r.

Wzory dokumentów o utworzeniu komitetu wyborczego  oraz dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji terytorialnych są dostępne na stronach internetowych Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – warszawa.kbw.gov.pl

Pełna treść komunikatu

  • autor: Krystyna Janiszewska, data: 2018-08-16

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00