Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o zawarciu porozumienia "W stronę aktywnej starości"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zawarł porozumienie  o współpracy partnerskiej przy realizacji projektu „W stronę aktywnej starości” w ramach zadania konkursowego Zarządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych”  z Radą Naczelną PKPS w Warszawie. Partnerem Wiodącym jest Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w Milanówku.

Projekt zakłada realizację nieodpłatnych usług społecznych w tym:

  • Specjalistycznych usług usprawniających (fizjoterapia i masaż) w formie półstacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.
  • Konsultacji geriatrycznych.
  • Konsultacji dietetycznych.
  • Usług edukacyjnych w formie warsztatów dla członków rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych.
  • Rozwoju zainteresowań poprzez zajęcia muzyczne.
  • Prowadzenie kawiarenki Seniora służącej aktywizacji i integracji.
  • Organizacji spotkań integracyjnych oraz okolicznościowych.
  • Klubu filmowego.
  • Biblioterapii.
  • Usług informacyjno-edukacyjnych nt. kompetencji wybranych instytucji i organizacji sprawujących opiekę nad osobami starszymi.

 

Zapraszamy wszystkich Seniorów z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

ul. Główna 5

96-321 Żabia Wola

Pod numerem tel. (46) 857-82-88 w. 20

Pracownik socjalny Kamila Chrobak

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00