Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Aktywizacja Sołectw

Wnioski zgłoszone przez Gminę Żabia Wola w ramach projektu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, pozytywnie przeszły weryfikację i zakwalifikowały się do 50 % dofinansowania.

Ideą projektu „MIAS MAZOWSZE 2018” jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza mogły ubiegać się o pomoc finansową na zadania wcześniej wskazane im do realizacji przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach. Z naszej Gminy do konkursu zgłoszone zostały 2 wnioski.

Zadanie pn. „Zakup strojów kurpiowski dla zespołu Radlanie”, na którego realizację zapotrzebowanie zgłosiło Sołectwo Huta Żabiowolska, będzie polegało na zakupie 5 strojów ludowych kurpiowskich o wartości ponad 10 tys. zł dla zespołu tańca działającego przy Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez wsparcie rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej. Od ponad 10 lat w zespole „Radlanie” uzdolniona młodzież realizuje swoją pasję, jaką jest taniec, oraz kultywuje polską tradycję i obyczaje. Członkowie zespołu swoimi występami uświetniają ważne uroczystości i wydarzenia kulturalne na terenie Gminy Żabia Wola oraz godnie reprezentują i promują naszą Gminę podczas występów na scenach krajowych i zagranicznych. Zakup strojów kurpiowskich uatrakcyjni występy zespołu.

Drugie zadanie pn. „Ulica Szkolna przyjaznym otoczeniem dla owadów zapylających”, zgłoszone przez Sołectwo Ojrzanów-Towarzystwo, ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez stworzenie nowych terenów zielonych dla owadów zapylających, które kształtują różnorodność biologiczną. Bez nich wiele gatunków roślin nie wydawałoby owoców i nasion lub ilość ta byłaby niewielka. Jeżeli zabraknie lub zostanie poważnie ograniczona liczba owadów zapylających, to straty w gospodarce i przyrodzie będą prawdopodobnie nieodwracalne, a koszty tego zjawiska okażą się bardzo wysokie. Dlatego tak ważne jest, aby chronić owady zapylające. Jest to możliwe przez proste działanie jak otaczanie się roślinami lubianymi przez owady zapylające oraz tworzenie warunków do gniazdowania i wylęgu dzikich owadów zapylających. Zakup i nasadzenia krzewów i roślin przyjaznych tak pożytecznym owadom przyczyni się do zachowania ich różnorodności jak również wypłynie na wygląd otocznia ul. Szkolnej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Całkowita wartość zadania wynosi 11 tys. zł.

  • autor: Referat Inwestycji, data: 2018-03-26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00