Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Problem zanieczyszczenia powietrza

Polska jest w czołówce państw, które mają problem z jakością powietrza. Okres zimowy i konieczność rozpalania w piecach czy kominkach sprawia, że temat zanieczyszczenia powietrza jest częściej podnoszony. Dotyczy to także gminy Żabia Wola.
Do urzędu napływają prośby o interwencję w sprawie podejrzeń o spalanie śmieci oraz wyjaśnienie jakie działania podejmowane są dla poprawy jakości powietrza.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych. Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Kto nie przestrzega zakazu podlega karze grzywny do 5 000 zł lub aresztu do 30 dni.
Nie zawsze jednak intensywny dym z komina spowodowany jest paleniem odpadów. Wzmożona emisja pyłów może być spowodowana słabej jakości paliwem lub błędnym spalaniem.
Problem jest globalny, więc działania podejmowane są na różnych szczeblach. Planowane jest wprowadzenie ostrzejszych norm dla jakości paliwa oraz uruchamiane są dotacje na wymianę kotłów.
Gmina Żabia Wola dostrzega konieczność redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dlatego w 2015 roku przyjęty został Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Żabia Wola. Dzięki czemu w 2017 roku możliwe było skorzystanie z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dotację do wymiany kotłów. Osoby zainteresowane przyszłymi programami prosimy o kontakt z Panią Justyną Skrzypkowską 46 857 81 81 wew. 30 j.skrzypkowska@zabiawola.pl pracownikiem Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Żabia Wola.
Istotne jest także, że gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada, iż odbierana jest każda ilość wytworzonych odpadów. Tym samym problem z zagospodarowaniem śmieci nie powinien być przyczyną ich spalania.
Natomiast gospodarstwa z trudną sytuacją ekonomiczną mogą zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli o wsparcie w postaci zakupu opału.
Gmina podejmuje systemowe działania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Niestety tego ogólnoświatowego problemu nie da się rozwiązać w krótkim czasie.
Skuteczne rozwiązanie problemu w przyszłości wspiera podnoszenie świadomości społeczeństwa. Dlatego na najbliższym spotkaniu grup i organizacji społecznych działających na terenie naszej gminy, zrzeszonych w ramach Wspólna Żabia Wola,
omówione zostanie przygotowanie programu edukacyjnego, dla dzieci i młodzieży, dotyczącego zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

  • autor: Referat POGK, data: 2018-02-02

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00

baner toplayer
Zmiana zasad pracy Urzędu Gminy Żabia Wola