Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • miejscowe plany

W najbliższym czasie zostaną przekazane Radzie Gminy Żabia Wola do uchwalenia projekty Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące miejscowości Ciepłe i Redlanka. Bardzo dziękujemy za złożone na etapie konsultacji społecznych liczne uwagi, które umożliwiły wprowadzenie zmian zgodnych z realnymi potrzebami Mieszkańców. Z uwagi na zapisy dokumentu nadrzędnego  jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, część z nich nie mogła niestety zostać rozpatrzona pozytywnie.

To nie koniec zamian, w dalszym ciągu intensyfikujemy działania mające na celu zmianę miejscowych planów, szczególnie w obszarach, dla których zagospodarowanie odbywa się na zasadach ustalonych planem z 2000 roku. W tym celu został opracowany harmonogram sporządzania projektów planów miejscowych ze wskazaniem okresu wyłożenia ich do publicznego wglądu.

(Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie  przyjęcia „Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Żabia Wola na lata 2019 – 2023 z perspektywą do 2025 r.  wraz z załącznikami)

Zachęcamy do aktywnego udziału w procedurze opracowywania planów poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz składanie wniosków.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat POGK
    data wytworzenia: 2019-11-08
  • opublikował: Ewelina Radkiewicz
    data publikacji: 2019-11-08 14:48

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00