OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Pelagii, Feliksa, Zbysława

Data

Piątek 23 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

  • Aktualności   /  

Menu

Odnośniki

Treść strony

Więcej pieniędzy na zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańców

Samorząd Gminy Żabia Wola na koniec I kwartału 2017 r. wprowadził zmiany w budżecie. Zmiany planu wydatków majątkowych wprowadzone uchwałą Nr 16/XXV/2017 z dnia 28 marca 2017 r. wprowadzają m.in. dodatkowe środki finansowe na realizację zadań związanych z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej.

Odprowadzenie ścieków z północno - wschodniej części Gminy Żabia Wola w przyszłości będzie odbywać się poprzez odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy Nadarzyn. Z uwagi na trwającą przebudową drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej do budżetu wprowadzono również zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola w miejscowości Siestrzeń.” Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej pod DK nr 8 oraz wybudowanie innych odcinków sieci projektowanych w pasie przebudowywanej drogi krajowej. Na podstawie zawartego porozumienia sąsiedniej jednostce samorządu terytorialnego przekazana zostanie dotacja celowa z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń”. Gmina zleci także opracowanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec.

Rada Gminy podjęła również decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Zdrojowej w miejscowościach Zalesie, Wycinki Osowskie i Musuły. Wzrost szacowanej wartości zadania związany jest ze zmianą technologii wykonania nawierzchni przedmiotowej drogi (z podwójnego powierzchniowego utrwalenia na nakładkę z betonu asfaltowego). Wysokość środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Gminy na przebudowę ul. Zdrojowej wynosi 1.200.000 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym wprowadzonym do budżetu podczas marcowego posiedzenia Rady Gminy jest „Budowa oświetlenia ulicznego w m.: Żelechów, Ojrzanów, Słubica A-Słubica D oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia oraz podwieszenie lamp i kabla na istniejących słupach w m. Żelechów, Petrykozy, Władysławów, Żabia Wola, Siestrzeń, Bartoszówka, Ojrzanów, Józefina”.

Zmiany w budżecie uwzględniają także przekazanie dotacji dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji
i geoinformacji (projekt ASI). Projekt ten będzie realizowany przez samorząd województwa dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców samorząd planuje przekazać dotację majątkową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Posterunku Policji w Żabiej Woli /wpłata na fundusz wsparcia Policji/. Realizacja przedmiotowego zadania zwiększy szanse na przekształcenia Posterunku Policji w Żabiej Woli w Komisariat Policji, a co za tym idzie wydłużenie godzin pracy
i zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących teren Gminy Żabia Wola.

Władze Gminy pamiętały również o potrzebach Ochotniczych Straży Pożarnych. W budżecie na rok 2017 wprowadzone zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku dla OSP Żelechów oraz zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla OSP Żelechów i OSP Skuły oraz pilarki ratowniczej dla OSP Żelechów. Zabezpieczone środki własne są podstawą do ubiegania się o 50% bezzwrotną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina zaplanowała także zakup nowego aparatu do laseroterapii dla potrzeb mieszkańców korzystających z usług gminnego punktu rehabilitacji

 

  • autor: Marlena Górniewska - Skarbnik Gminy, data: 2017-04-07

wstecz

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 786523 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.