Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Odbiór odpadów typu: opony, leki, akumulatory, worki po nawozach rolniczych
2018.09.19
odbior odpadow

Przypominamy, że w dniu 22.09.2018 r. w godzinach 8:00 do 12:00, na parkingu pomiędzy Urzędem Gminy Żabia Wola a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej odbędzie się odbiór w/w odpadów.

Kanalizacja w Osowcu
2018.09.18
Kanalizacja w Osowcu

W ramach rozbudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola w ulicy Szkolnej w Osowcu budowany jest 1300 m odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego, która zapewni odbiór ścieków z co najmniej 40 posesji. Zgodnie z projektem ścieki z nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Żabiej Woli.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu "Czyste powietrze"
2018.09.13
czyste powietrze

W dniu 25.09.2018 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, Józefina odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska pn. ,,Czyste powietrze”.
Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim
2018.09.13
wzborz+grafika

Powiatowa Komisja Wyborcza w Grodzisku Mazowieckim pełni dyżury w siedzibie Komisji przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim, budynek A, parter, pokój nr 3 (budynek A Starostwa Powiatu Grodziskiego) – tel. (22) 724 29 98

Informacja o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli
2018.09.11
wybory - ikona

Gminna Komisja Wyborcza w Żabiej Woli, z siedzibą w Urzędzie Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola -sala ślubów) pełni dyżury zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym uchwałą Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli z dnia 11 września 2018r.

Zbliża się termin płatności III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
2018.09.11
podatek

Wpłaty na podatek należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r. za pośrednictwem: Inkasenta (sołtysa), w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na Państwa indywidualny rachunek bankowy wskazany w treści decyzji podatkowej.

Zbliża się termin płatności II raty podatku od środków transportowych
2018.09.11
podatek

Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 września 2018 r. w kasie Urzędu Gminy, poprzez pocztę, bank lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Biała Rawska
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego
2018.09.03
wybory 2018 grafika

Komisarz Wyborczy w Warszawie II informuje, że do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16.15 przyjmowane są zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywane przez wyborców niepełnosprawnych, zamieszkujących stale na obszarze powiatu grodziskiego.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 9:00 - 18:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00