OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Zyty, Teofila, Felicji

Data

Piątek 27 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2017 r. WI-II.7820.1.2.2016.DM (AK)

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy - Zadanie I - Radziejowice - Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000"

  • autor: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu POGK), data: 2017-03-01
  • Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr 10/17/PZ.W z dn 10 stycznia 2017 r. (PDF)
    Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno – infiltracyjnego, wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej projektowanej drogi ekspresowej S – 8, dróg lokalnych, serwisowych, nasypów drogowych, wykonanie wylotów z przy kanalików, wykonanie rowów drogowych, wykonanie przepustów hydrologicznych, likwidacja istniejących rowów drogowych, likwidacja istniejących wylotów oraz likwidacja istniejących przepustów hydrologicznych, w związku z projektem „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z droga wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy; Zadanie I: Radziejowice – Przeszkoda od km 420+100 do km 430+000
    • autor: Adam Pira (Referat POGK), data: 2017-02-01

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2016 r. (WI-II.7820.1.2.2016.DM)

Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w tracie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy - Zadanie I - Radziejowice - Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000" 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 r. (WI-II.7820.1.2.2016.DM)

dot. inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku: od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy - Zadanie I - Radziejowice - Przeszkoda, od km 420+100 do km 430+000" 

Zadanie I - rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Radziejowice - Przeszkoda o długości około 9,9 km

Arkusze do pobrania poniżej

  • autor: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu POGK), data: 2016-08-05

Fragment raportu o oddziaływaniu na środowisko - tabela 70 - zaprojektowane ekrany akustyczne

Spotkanie z wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 8

W dniu 4 sierpnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ulicy ul. Warszawskiej 27 na prośbę Pani Wójt odbędzie się spotkanie z wykonawcą rozbudowy drogi krajowej nr 8 w celu omówienia usytuowania ekranów akustycznych. Imienne zaproszenia otrzymali właściciele zabudowanych nieruchomości, którzy zwrócili się do urzędu gminy o wsparcie w tej sprawie.

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 5907 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.