OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Wojciecha, Jerzego, Gerarda

Data

Poniedziałek 23 Kwietnia 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Żabia Wola ogłosiła otwarte konkursy ofert na:

  • wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka.” w 2017 roku (więcej)
     
  • powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizowanie działań opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności dla rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.” w 2017 roku (więcej)
     
  • powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu w miejscowości Słubica Dobra” w latach 2017-2019 (więcej)

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego rozpoczęło nabór wniosków

Na terenie LGD “Ziemia Chełmońskiego” w dniu 29 listopada 2016 r. rozpoczęły się NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać na 2 Przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej oraz  Rozwijanie działalności gospodarczej

Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i związków zawodowych

Celem projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Osoby, które wezmą w nim udział podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu jednej z możliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stażu lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Spotkanie konsultacyjne w dniu 24 listopada 2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie "Programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok " oraz „Wieloletniego programu współpracy Gminy Żabia Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019”.

Informacje o naborach w LGD Ziemia Chełmońskiego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" informuje, że od 29 listopada 2016r. do 29 grudnia 2016r. na terenie obszaru 10 Gmin tj. Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Mszczonów, Jaktorów, Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, Sochaczew, Teresin, Rybno i Żabia Wola, zostaną ogłoszone 2 nabory wniosków tj. DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (otwieranie działalności gospodarczej)  i  OBECNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (rozwijanie działalności). Wszystkich zainteresowanych, obecnych i przyszłych Przedsiębiorców, potrzebujących wsparcia merytorycznego zachęcamy do współpracy z pracownikami biura LGD, istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje w Żabiej woli przy ul. Warszawskiej 24 lub konsultacje telefoniczne 46 858 91 51, 795 584 876. Warsztaty z wypełniania wniosku i biznesplanu:

  • 23 listopada 2016 r. od godz. 9:30 - Świetlica Wiejska przy OSP w Paprotni
  • 5 grudnia 2016 r. od godz. 9:30 - Mszczonowski Ośrodek Kultury 

zapisy: pod numerem telefonu 46 858 91 51, 795 584 876 lub mailowo: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Już niebawem ruszą nabory

Zarząd Stowarzyszenia "LGD Ziemia Chełmońskiego" informuje, że na  przełomie XI- XII 2016 r. na terenie naszego obszaru zostaną ogłoszone 2 nabory tj.  DLA PRZYSZŁYCH (PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI) I OBECNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (ROZWIJANIE DZIAŁANOŚCI) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowanie do VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w dniach 20-21 października 2016 r. organizuje konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych (przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych) oraz  reprezentantów Rządu RP. 

Profesor Markowski o demokracji na rozdrożu

„Demokracja na rozdrożu: obawy, iluzje zagrożenia” to tytuł wykładu inaugurującego XXII semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim. Specjalnym gościem Stowarzyszenia Europa i My będzie prof. Radosław Markowski, Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS oraz kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w ISP PAN. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się 6 października 2016 roku o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych.

  • logo

FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać darowizny online w niezwykle łatwy sposób, bez wypełniania zbędnych formalności.

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących mazowiecki III sektor. Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r.

2 Dycha Strażacka

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach w dniu 2 października 2016 r. zapraszają wszystkich miłośników biegania na "2 Dychę Strażacką".  Na uczestników biegu oraz kibiców czekają dodatkowe atrakcje m.in. ścianka wspinaczkowa, pokaz ratownictwa technicznego, zumba oraz występ zespołu TIP-TOP. 

Pieniądze dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014- 2020,  finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach PROW 2014 -20120), która przewiduje możliwość udzielenia wsparcia finansowego m.in. na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego! Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza na darmowe szkolenie na pt „Diagnoza lokalana – dowiedz się co myślą twoi sasiedzi”. Szkolenie odbędzie się 24 września w warszawie w Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest diagnoza lokalna i w czym może być pomocna, jak w prosty sposób diagnozować lokalne problemy i potrzeby oraz jak wykorzystać wyniki lokalnej diagnozy w swoich działaniach. 

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcania Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2016

Od 5 – 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł.

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4620 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.