OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Eufemii, Klaudii, Maurycego

Data

Wtorek 20 Marca 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Wymiana źródeł ciepła

Szanowni  Państwo!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów  Unijnych ogłosiła nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na wymianę/modernizacje źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Jest to Projekt parasolowy dla indywidualnych gospodarstw domowych. W ramach konkursu dopuszczona jest termomodernizacja budynku, w której następuje  wymiana urządzenia grzewczego. Zakres prac termomodernizacyjnych musi wynikać z opracowanego Audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego opracowanego na zlecenie mieszkańca (wnioskodawcy) i musi służyć poprawie oszczędności energii wyrażonej wskaźnikiem EP.

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialną, pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku w odniesieniu do 1m2  powierzchni użytkowej podany kWh/(m2   rok)

Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii i uzależniony jest głównie od rodzaju wykorzystywanej energii.

Wymagany po zrealizowaniu projektu wskaźnik powinien wynosić poniżej 150 kWh/m2 x rok, aby dom taki wskaźnik uzyskał musi charakteryzować się wysoką ciepłochronnością i wskazane będzie wykorzystywanie energii odnawialnej z dodatkowych źródeł. Dofinansowanie termomodernizacji możliwe do 50% kosztów kwalifikowanych. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy określa pkt. III. 9 deklaracji. Zamieszczonej w dalszej części informacji

Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia finansowego pod warunkiem zapewnienia najpóźniej w ciągu roku po zakończeniu realizacji zadania znacznej ok. 30% redukcji CO2  w odniesieniu do istniejących instalacji. Wysokość dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych do 80% wartości kosztów kwalifikowanych 20% zapewnia uczestnik projektu

Nabór wniosków przez MJWPU składanych przez Gminy od dnia 30 marca 2018 do dnia 6 czerwca 2018.

Gmina Żabia Wola planuje ubiegać się o dofinansowanie na realizacje Projektu pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Żabia Wola poprzez wymianę urządzeń grzewczych”, jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców tym programem

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania w formie pisemnej do Urzędu Gminy  na załączonej Deklaracji w terminie do 30 marca 2018 r.

Jednocześnie zwracam uwagę, że właściciel budynku biorący udział w Projekcie ma obowiązek przekazać Gminie prawo dysponowania jego nieruchomością na cele budowlane w celu realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości t.j.  na okres 5 lat. Wymóg ten wynika z Regulaminu Naboru wniosków  dla mieszkańców i będzie powielony w umowie użyczenia nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy, Referatu Inwestycji Justyna Skrzypkowska tel. 46 857 81 81 wew. 30, adres e-mail j.skrzypkowska@zabiawola.pl, która monitoruje ogłaszane programy.

                                                                                                           Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch      

  • autor: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji, data: 2018-03-09

wstecz

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4182 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.