OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY ŻABIA WOLA

Odnośniki

Imieniny

Jana, Kryspina, Wiktora

Data

Poniedziałek 21 Maja 2018

Wyszukiwarka

Odnośnik do BIP

Nawigacja

Menu

Odnośniki

Treść strony

Wymiana źródeł ciepła

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów  Unijnych ogłosiła nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola z przyjemnością informuję, że dnia 30 listopada Gmina Żabia Wola zakończyła realizację Programu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Żabia Wola poprzez wymianę kotłów”.  W programie uczestniczyło 18 właścicieli budynków: 14 z nich wymieniło swoje źródła ciepła na gazowe firmy Buderus Logamax i 4 z nich na pelletowe 3 firmy Proeco Comfort Plus i jeden firmy Kolorado.

  • logo WFOŚ

Gmina realizuje Projekt: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Żabia Wola poprzez wymianę kotłów”

Po ogłoszeniu przez WFOŚiGW Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni” na stronie internetowej Gminy Żabia Wola w dniu 1.02.2017 r. ogłoszono nabór dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2017 r. polegającą na wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Nabór wniosków trwał do 10.02.2017 r.

Dotacja na wymianę pieca

Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza w terminie od 01 do 10 lutego 2017 r. nabór zgłoszeń dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2017 roku polegającą na wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne   palenie   jak   w   kotle   zasypowym),  zastąpienie kotłów  gazowych,  olejowych  lub opalanych  biomasą  źródłem  ciepła  wyższej  niż  dotychczas  sprawności  wytwarzania  ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek)  - w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW.

Dofinansowanie na montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym możliwości pozyskania dofinansowania na montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii informujemy że  od 09.01.2017. zostanie uruchomiony PROGRAM dla osób fizycznych indywidualnych właścicieli posesji pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku (działanie zgodne z pkt 3.1 i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych)

Dofinansowanie na: modernizację indywidualnych kotłowni oraz na zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym możliwości modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiany kotłowni lub palenisk uprzejmie informuję, że od 04.04.2016 r. zostanie uruchomiony PROGRAM dla osób fizycznych pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku.

Ponadto od dnia  04.04.2016 r. zostanie ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie PROGRAM dla osób fizycznych pn.„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2016

Od 5 – 26 lutego będzie można składać wnioski na pierwszy z tegorocznych konkursów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Łącznie przeznaczona jest kwota 543 000,00 zł w dwóch ścieżkach: inicjatywy oddolne (503 000,00 zł) i wsparcie grup samopomocowych (40 000,00 zł). Zaplanowane działania mogą trwać maksymalnie 5 miesięcy od 15 kwietnia do 30 września 2016 r.

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób pełnoletnich) oraz samopomocowych grup nieformalnych terenu woj. mazowieckiego i działających na jego terenie. Każdy projekt może uzyskać mikrodotację w wysokości od 1 500,00 zł – 5 000,00 zł.

Informacja o mozliwości pozyskania dotacji (pompy ciepła i przydomowe oczyszczalenie ścieków).

Szanowni mieszkańcy Gminy Żabia Wola

Informuję, że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2012 można składać wnioski na dofinansowanie w formie dotacji do zadań z dziedziny:

OCHRONA ZIEMI I POWIETRZA

Zakup i montaż pomp ciepła o mocy do 160 kW

Terminy naboru wniosków:
I nabór 01.02.2012 - 29.02.2012
II nabór 15.03.2012 - 16.04.2012

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji poprzez modernizację źródła ciepła o mocy do 30 kW
Terminy naboru wniosków:
I nabór 25.01.2012 - 24.02.2012
II nabór 02.04.2012 - 04.05.2012

OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3d
Termin naboru wniosków: od 02.01.2012 do wyczerpania środków finansowych

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać na stronie internetowej:  www.wfosigw.pl

Kwartalnik

BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

Odnośniki

Reklama

Gminny Portal Mapowy
Portal mapowy
Dom Kultury
-
Zwiazek Miedzygminny
Muzeum Zaby
Zwiazek Gmin Wiejskich
-
UE
EA
BW
ASI

Stopka

Lcznik odwiedzin

Jesteś 4657 osobą
na naszej stronie

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 81 81 e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Copyright

Copyright © 2009 - 2018 Gmina Żabia Wola    All rights reserved  |  powered by netadmin 7.10

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.